De Nederlandse bedrijven die bijdragen aan de F-35 hebben zich verenigd in het NIFARP. Door de unieke combinatie van de bedrijven en de wil om samen te werken, boeken de deelnemende bedrijven aanzienlijke resultaten. Tot op heden is Nederland één van de meest succesvolle landen in het F-35-programma gebleken.

De Nederlandse luchtmacht beschikt sinds 2019 over de eerste F-35’s en in de komende jaren wordt de vloot verder uitgebreid. Over enkele jaren zullen er enkele squadrons actief zijn vanaf de Vliegbasis Leeuwarden en Volkel. Nederlandse bedrijven die meedoen aan de (door)ontwikkeling, productie en instandhouding van dit nieuwe jachtvliegtuig hebben elkaar gevonden in het NIFARP.

Door een goede, gestructureerde en intensive samenwerking tussen de deelnemende bedrijven heeft Nederland wereldwijd een dominante positie verworven in het F-35 dossier.
Peter Huis in't Veld, business development manager lucht en internationale handelsbevorderingen

In deze grote, complexe en politiekgevoelige markt versterkt het NIFARP de collectieve positie van het Nederlandse bedrijfsleven. De deelnemende bedrijven werken succesvol samen, waardoor de Nederlandse luchtvaartindustrie zich inmiddels nationaal en internationaal een positie heeft verworven als kwalitatief uitstekende, concurrerende en betrouwbare samenwerkingspartner.

De ontwikkeling van de eerste versie van de F-35 is grotendeels achter de rug, wel zal het toestel gedurende zijn hele levensduur verder doorontwikkeld worden. De Nederlandse industrie blijft hierbij nadrukkelijk betrokken en op dit moment zijn productie en instandhouding van de F-35 een belangrijke onderwerp. De productie is momenteel in volle gang en is het van belang dat de Nederlandse industrie zichtbaar is bij Lockheed-Martin en zijn toeleveranciers, zodat deze hoogwaardige technologieën en producten afnemen bij de deelnemers van het NIFARP.

Voor de F-35 gebruikers in Europa heeft ons land een unieke ligging en speelt Nederland met haar logistieke bedrijven een prominente rol in het programma.

Doelstellingen platform

  • Het genereren van marktkansen voor Nederlandse bedrijven in het F-35 programma;
  • Het stimuleren van samenwerking tussen de deelnemende bedrijven;
  • Het behartigen van de Nederlandse bedrijven bij de Original Equipment Manufacturers ’s in het F-35 programma.

Officiële F-35 site

 

Laatste nieuws