Zoals u wellicht weet is het kabinet momenteel bezig met een aantal wetten om sensitieve technologieën en vitale sectoren te beschermen tegen ongewenste overnames en investeringen. Naast een wet die specifiek bedoeld is voor de defensie- en veiligheidssector werkt TNO, namens het ministerie van EZK, aan een lijst van technologieën die beschermd dienen te worden.

Deze wetgeving kan van grote invloed zijn op uw bedrijf/organisatie. Om te voorkomen dat technologieën foutief als sensitief worden aangemerkt, zijn er sessies opgezet waarbij industrie input kan geven. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd voor een terugkoppelsessie sensitieve technologie op woensdag 26 januari van 15.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden via Microsoft Teams. De bijeenkomst wordt georganiseerd door TNO.

Aanleiding

Het ministerie van EZK werkt aan meerdere Algemene Maatregelen van Bestuur ten behoeve van de wet VIFO, Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames.

TNO treedt hierbij op als adviseur en heeft experts benaderd, waaronder u, om te komen tot een zo goed mogelijk eindproduct.

In januari vindt een twintigtal expertsessies plaats rondom themaclusters gebaseerd op de EU-lijsten voor exportcontrole.

Doel van deze sessies is om deze lijsten toe te spitsen op de wet Vifo; primair door na te gaan welke technologieën hier af kunnen en daarnaast ook te bespreken welke er eventueel bij zouden moeten.

De sessie van 26 januari is bedoeld om de belangrijkste uitkomsten ter informatie en reflectie met u te delen.

Programma

Tijdens deze sessie zal het volgende aan bod komen:

  • Een toelichting op de wet VIFO in algemene zin en de bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur  (door MinEZK)
  • Het gevolgde proces in de genoemde werksessies (door TNO)
  • De uitkomsten van de werksessies (uitgezonderd de sessie of sessies die dan nog niet heeft/hebben plaatsgevonden) (door TNO)

Aanmelden

Tijdens deze sessie is het uiteraard ook mogelijk om vragen te stellen en suggesties mee te geven met betrekking tot het vervolgtraject.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 24 januari 16.00 uur via:

PR-EZKSensitieveTechnologieen@tno.nl

onder vermelding van uw naam, organisatie en functie.

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws