De Defence and Security Equipment International (DSEI) van 12 tot 15 september is vandaag succesvol afgerond. Het gezamenlijk paviljoen van ministeries, bedrijfsleven en kennisinstellingen was de hele week de spil van de Nederlandse aanwezigheid. Een bijzonder visitekaartje voor de kwaliteiten van de Nederlandse aanpak was Zr. Ms. De Ruyter aan de wal.

Dinsdag openden Hans Huigen, VADM Arie-Jan de Waard en ambassadeur Karel van Oosterom namens resp. NIDV, Defensie en de Rijksoverheid het Nederlandpaviljoen. VADM de Waard kon die middag direct de bijdragen van de 22 aanwezige Nederlandse bedrijven tonen aan staatssecretaris van Defensie Van der Maat. 

’s avonds vond op Zr. Ms. De Ruyter een receptie plaats op uitnodiging van ambassadeur van Oosterom, met hartelijke ontvangst door Commandant Welmer Veenstra. De dag erna stond in het teken van het bezoek van Commandant Zeestrijdkrachten VADM René Tas en een schare B2B-gesprekken. Opnieuw kon De Ruyter die avond schitteren, dit keer als ontvangstlocatie met blauwe hap.

DSEI en andere beurzen versterken de zichtbaarheid en positie van Nederlandse kwaliteiten: gezamenlijk ontwerp, hoogtechnologisch en hoogwaardig materieel, en snelle innovatie. Als Defensie de noodzakelijke extra middelen snel, verstandig, en samen wil besteden, dan heeft ze aan de Nederlandse industriële basis een uitstekende partner.