De Ridderzaal in Den Haag is op 15 april het decor voor het aantreden van de nieuwe hoogste militaire baas van de krijgsmacht.

Tekst: Riekelt Pasterkamp
Foto: Defensie

Luitenant-admiraal Rob Bauer draagt dan zijn functie als Commandant der Strijdkrachten (CDS) over aan luitenant-generaal Onno Eichelsheim. Vanwege de coronabeperkingen gebeurt dat met een sterk uitgedunde militaire ceremonie. Nomaliter staan er bij de ceremonie honderden militairen aangetreden, eenheden van alle krijgsmachtdelen, en passeren er militaire voertuigen en vliegtuigen.

Een keer eerder was de militaire commando-overdracht in de Ridderzaal, in september 2005. Generaal Dick Berlijn werd toen de eerste militair die de functie van CDS aanvaardde. Deze 4-sterrengeneraal heeft het hoogste gezag over de land-, lucht- en zeestrijdkrachten, maar is geen opperbevelhebber. Uiteindelijk heeft de regering het laatste woord. Berlijn noemde het destijds daarom ‘van grote betekenis’ dat de bevelsoverdracht plaatsvond in de Ridderzaal, ‘het symbool bij uitstek van onze democratie’.

De belangrijkste taak van Eichelsheim (1966) is volgens het ministerie de invoering van de nieuwe visie van Defensie. De krijgsmacht moet over vijftien jaar omgevormd zijn tot een technologisch hoogwaardige organisatie. De strijd wordt namelijk steeds vaker digitaal gevoerd. De koerswijziging gaat miljarden euro’s kosten. Eichelsheim is nu plaatsvervangend CDS en was eerder topman van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Na een studie aan de Koninklijke Militaire Academie werd hij helikopterpiloot. Hij is uitgezonden naar onder meer Bosnië en Afghanistan.

Bauer (1962) was sinds oktober 2017 de topmilitair. Toen hij aantrad waren net minister Hennis-Plasschaert van Defensie en generaal Middendorp afgetreden vanwege een mortierongeval in Mali waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. De commando-overdracht was destijds niet op het Binnenhof, maar tijdens een sobere ceremonie op vliegbasis Gilze-Rijen.

Bauer zwaait vroegtijdig af om voorzitter te worden van het militair comité van de NAVO. Bauer moet in die functie de militaire leiders van de lidstaten van de NAVO op één lijn zien te krijgen om vervolgens de politieke leiders van advies te kunnen dienen. Tijdens een defensiedebat eerder deze maand waarschuwde Bauer dat Nederland niet is voorbereid op toekomstige en huidige dreigingen. Investeringen in Defensie zijn daarom nodig. ‘De vraag is niet of we het kunnen betalen, maar of we het willen.’