Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Boudewijn Boots is vanaf vandaag co-voorzitter van het Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB). Deze taak hoort bij zijn functie. Voorganger generaal Onno Eichelsheim droeg de voorzittershamer aan hem over. Dat gebeurde onder toeziend – digitaal – oog van het bestuur.

Het platform is een samenwerkingsinitiatief van Defensie met brancheorganisaties. Dit zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), de ondernemersorganisatie voor technologische industrie FME, Transport en Logistiek Nederland en het Ministerie van Economische Zaken. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME is de andere co-voorzitter.

Het Platform Defensie Bedrijfsleven bestaat 20 jaar. Doel is het beschermen van vrede en veiligheid en het versterken van de BV Nederland. Defensie en industrie kunnen van elkaar leren, schaarse middelen doelmatiger inzetten en belangen verenigen. Het platform verbindt, deelt kennis, innoveert en versterkt elkaar.