Meer dan 35 internationale OEM’s en bijna 60 Nederlandse bedrijven vonden elkaar vandaag op de jaarlijkse NIDV International Matchmaking Day (voorheen Industriële Participatie Dag). Het ging daarbij primair om nadere onderlinge kennismaking en het maken van afspraken in het kader van Industriële Participatie. Het centrale programma op donderdag 22 april bestond uit presentaties van NIDV en MIN/EZK CMP maar de kern van het event was uiteraard de vele B2B meetings tussen de (IP-plichtige) buitenlandse OEM’s en de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie. Vanwege de COVID -19 maatregelen en de (internationale) reisbeperkingen is besloten om dit jaar een online event te houden. Desondanks blijft het een van de meest effectieve en efficiënte NIDV events voor het bedrijfsleven.

Industriële Participatie (IP)

IP helpt de marktpositie van Nederlandse producenten op de defensiemarkt te verbeteren. Bestelt het ministerie van Defensie militaire goederen in het buitenland dan kan de Nederlandse overheid in bepaalde gevallen vragen om tegenorders (Industriële Participatie). Het buitenlandse bedrijf wordt dan verplicht om orders te plaatsen bij Nederlandse producenten.

Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) is verantwoordelijk voor industriële participatie en ondersteunt het evenement. Tevens bood de dag mogelijkheden om u nader te verdiepen in de diverse programma’s in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF). In deze fase kan het namelijk al zeer relevant zijn om daaromtrent contacten te leggen met de (internationale) industrie en overige partijen.

Deelnemers IP dag

Onder de grote buitenlandse bedrijven (OEM’s) bevonden zich onder meer Airbus, CAE, Embraer, Elbit, Honeywell, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Saffran en Rheinmetall. Mede vanwege het project ‘Vervanging Onderzeebootcapaciteit, dat zich nu in de zgn. dialoogfase bevindt, konden de in dat kader relevante bedrijven en consortia Thyssenkrupp Marine Systems (tKMS), Naval Group en Saab natuurlijk niet ontbreken. Verder hebben bijna 35 % van alle bij NIDV aangesloten bedrijven meegedaan. Er zijn in totaal bijna 160 B2B gesprekken geweest. Daarnaast is er ook veel interactie geweest met de vertegenwoordigers van MINEZK/CMP. Om de resultaten en de opvolging van de gesprekken te monitoren is een online enquête verstuurd aan alle deelnemers.