De Projectendag van Defensie en NIDV op de Kromhoutkazerne, elke vierde dinsdag van september, begint een begrip te worden voor bedrijven in de defensie-en veiligheidssector. De focus ligt op de Defensiebijlages bij de miljoenennota, in het bijzonder het Defensie Projectenoverzicht. Vanuit DMO waren projectleiders en inkopers weer volop aanwezig, en 135 NIDV-deelnemers doorstonden de stromende regen en recordfiles om inzicht te krijgen in de behoeftes en projecten waaraan het Nederlands bedrijfsleven kan bijdragen.

Commodore Harold Boekholt, Directeur Projecten bij de Defensie Materieel Organisatie, legde de koppeling van plannen naar projecten. De Defensienota en kaders waarbinnen Defensie bieden ruimte voor samenwerking met bedrijfsleven in Nederland en voor Nederlandse bedrijven in Europa, en dat is urgenter dan ooit tevoren.
Commandeur Cees Vooijs, plaatsvervangend directeur Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), paste deze kaders toe op de IT-projecten van Defensie. Snel veranderende technologie en de hoge verwevenheid van IT in andere projecten maken inschakeling van bedrijfskennis noodzakelijk. Roos Wijman, Directeur Inkoop, sloot het ochtendprogramma af met de rol van inkopers en aanbestedingsrecht in Defensieprojecten. De mensen van DMO oefenen zich steeds verder in het goed en snel toepassen van bestaande en nieuwe processen, zoals Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap, en feedback en meedenken uit de sector gaven de lunch een sterk inhoudelijk startschot.

De diepte in

Nieuw op het programma waren deelsessies voor de domeinen landmacht, luchtmacht en marine in de middag. Dit als aanvulling op 2021, waar de invulling langs domeinoverstijgende processen de toon bepaalde. In twee rondes kregen bedrijven de kans hun vragen op specifieke projecten los te laten, dichter bij de specialismes van deelnemers uit MKB en scale-ups. Kolonel Maurice Houben zat diep in de materie aan de ronde tafel Landmacht, Kapitein ter Zee André van der Kamp zetten het maritiem domein scherp uiteen, en aan Kolonel Peter Arts viel de taak lucht en ruimte van drones tot satellieten te belichten.

De pauzes gonsden van inzichten, kennismakingen, discussies, en gespreksuitnodigingen. De Kromhoutkazerne was niet de enige stimulerende omgeving: het Spelershome van stadion Galgenwaard ontving de gasten voor de netwerkborrel. We nemen alle lessen van deze geslaagde Projectendag mee voor een nog sterkere sessie in 2023, en bedanken de gastheren voor hun inzet.