Zuid-Korea wordt een steeds hechtere partner voor Defensie en Veiligheid van zowel de Nederlandse overheid als industrie. Op SeoulADEX2023, de tweejaarlijkse defensie-en luchtvaartbeurs, committeerden de deelnemers aan Coalition for Defense & Security South Korea zich aan toekomstige samenwerking.

Specifiek tekende de NIDV namens bovenstaand partnerschap twee formele Memoranda of Understanding, een met kennisinstelling Gyeongnam Technopark en zusterorganisatie KDIA. Voor de publiek-private ondersteuning bedanken we in het bijzonder Commissaris Militaire Productie Jan Christiaan Dicke van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Commodore Harold Boekholt van het Commando Materieel en IT.