De NIDV feliciteert de nieuwe minister van Defensie Kajsa Ollongren en de staatsecretaris van Defensie Christophe van der Maat met hun beëdiging door Z.M. de Koning. “Wij kijken er naar uit om samen te werken met het nieuwe kabinet om de Nederlandse defensie- en veiligheidssector verder te versterken en bij te dragen aan onze collectieve veiligheid”, aldus Ron Nulkes, directeur NIDV.

Als minister is Ollongren verantwoordelijk voor het algemeen defensiebeleid. Zij gaat onder meer over de toekomstige samenstelling en toerusting van de krijgsmacht en de inzet. Ook internationale zaken als het NAVO- en EU-beleid vallen onder haar verantwoordelijkheden. Van der Maat krijgt als staatssecretaris de dossiers personeel, materieel en vastgoed. 

Het nieuwe coalitieakkoord biedt kansen voor de bewindspersonen om de komende jaren goed werk te doen. Er gaat flink geïnvesteerd worden in herstel en vernieuwing van Defensie. Strategische onafhankelijkheid van Europa staat op de kaart en het kabinet wil aansluiten bij wederzijdse erkenning van exportvergunningen. “De NIDV staat klaar om de nieuw aangetreden bewindspersonen hierbij te ondersteunen waar nodig.” 

De NIDV kijkt er ook naar uit om kennis te maken met ministers Adriaansens en Schreinemacher van Economische Zaken en Klimaat resp. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vanuit hun departementen gaan zij over belangrijke voorwaarden voor het succes en voortbestaan van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector. Door het blijven ondersteunen van innovatie en met toegang tot buitenlandse markten kan de sector mee doen op het hoogste internationale niveau en concurrerend blijven. 

Beeld: Koninklijk Huis.