Op 15 maart 2022 is de landelijke MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het MKB van start gegaan. Deze regeling is geïnitieerd en ondersteund door de Nederlandse AI Coalitie en is opgezet in samenwerking met regionale organisaties. Met een budget van €2,9 miljoen heeft de regeling als doel de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en de versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. 

AI-toepassingen nemen een steeds grotere rol in voor ons dagelijkse leven en dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van maatschappelijke problemen. MKB’ers hebben hier een belangrijke rol voor zowel het economische als het innoverende aspect. Echter blijkt uit onderzoek dat veel MKB’ers vaak tegen barrières aanloopt bij het toepassen van AI. De MIT-regeling ondersteunt niet alleen de innovatiekracht van deze bedrijven, maar helpt ook met het overbruggen van de kloof tussen de kennisbasis en toepassing van AI. Dit is mogelijk door ondersteuning van het AINed programma.

De Regeling en Voorwaarden

Voor het thema AI kunnen MKB’ers subsidie aanvragen voor een klein of groot samenwerkingsproject. Als deze goedgekeurd wordt krijgen de bedrijven 90% van de subsidie in delen als voorschot. Als het gaat om een project met een looptijd van meer dan 14 maanden is het na 12 maanden nodig om een voortgangsrapportage in te dienen. Voor meer informatie over de regeling kunt u hier op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kijken.

Ook kunt u hier kijken naar de opname van de informatiebijeenkomst van 10 maart, 2022.

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden voor deze regeling, zoals een maximale looptijd van 2 jaar. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden voor MIT R&D samenwerkingsprojecten.

Deadline

U kunt MIT R&D-samenwerkingsprojecten AI aanvragen tot en met 10 mei 2022, 17:00 uur.