In haar State of the Union 2021 toespraak benadrukte voorzitter von der Leyen dat de EU ernaar moet streven leider te worden op het gebied van cyberbeveiliging, en kondigde zij in dat verband een nieuwe Europese wet voor cyberbestendigheid aan. Deze wet zou met name een aanvulling vormen op het bestaande basiskader voor cyberbeveiliging van de richtlijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en de cyberbeveiligingswet.

Digitale producten en bijbehorende diensten creëren zowel nieuwe kansen als uitdagingen voor economieën en samenlevingen binnen de EU. Hoe hoger de graad van digital verbinding, hoe groter de kans dat een enkel incident een heel systeem belast en daarmee de dagelijkse gang van zaken op economisch en sociaal vlak stoort. Neem bijvoorbeeld de recente storing bij de Nederlandse Spoorwegen, waardoor bijna een hele dag geen treinen konden rijden. Bovendien was de impact van cybercrime op de globale economie met €5,5 biljoen in 2020 wel twee keer zo groot als in 2015.

Op 16 maart heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gelanceerd over haar voorstel voor een wet inzake cyberbestendigheid. Ook was er een oproep tot het indienen van bewijsmateriaal voor een effectbeoordeling van de voorgestelde verordening. De ‘Cyber Resilience Act’ heeft als doel om tegemoet te komen aan de marktbehoeften en de consument te beschermen tegen onveilige producten. Dit moet gerealiseerd worden door het invoeren van cyberveiligheid regels voor producenten en handelaars van materiele en immateriële digitale producten en bijbehorende diensten.

Belanghebbende kunnen via de onderstaande links meer informatie vinden over de Cyber Resilience Act en hun consultatie en bewijs indienen.

Meer Informatie
Consultatie indienen
Bewijs indienen