Met de 22e voortgangsrapportage over het project Verwerving F-35 geeft het kabinet een positieve ontwikkeling aan in de waarde van de afgesloten productieovereenkomsten en de gerealiseerde omzet. Het betekent een voortzetting van de lijn zoals deze zich al een aantal jaren voordoet.

Nederlandse toeleveranciers zijn tijdens de Coronacrisis opengebleven. Hierdoor heeft de militaire productie van de Nederlandse industrie aan het F-35 programma weinig nadelige gevolgen ondervonden. COVID-19 leverde duidelijke belemmeringen op voor de activiteiten van de Staat om de Nederlandse industrie te ondersteunen in 2020 en 2021. Zo is het vanwege reisbeperkingen onmogelijk gebleken om naar de Verenigde Staten te reizen na maart 2020 en zijn diverse bijeenkomsten afgelast die door de Bijzonder Vertegenwoordiger F-35 Industrie Participatie en het JIST georganiseerd waren.

In 2020 zijn 34 nieuwe of aanvullende inkooporders met de VS afgesloten met een totale waarde van $ 425,2 miljoen.

De NIDV ziet het project Verwerving F-35 als een succes dat binnen de Gouden Driehoek van overheid, kennisinstellingen en industrie vorm heeft gekregen. Het NIDV Industrieel F-35 Jachtvliegtuig Platform (NIFARP) levert hieraan sinds eind jaren negentig een grote bijdrage.

Laatste nieuws