NIDV en haar counterpart CIDEF uit Frankrijk organiseerden vandaag een industriedag in het kader van de militaire samenwerking tussen beide landen. Bij de plenaire sessies in de ochtend lag de focus op industriële samenwerking bij de uitvoering van het Europees Defensie Fonds voor het Land-, Lucht- en Maritieme domein.

In de middag vonden B2B meetings plaats waaraan veel Franse en Nederlandse defensiebedrijven inclusief het MKB deelnamen. Met een totaal van ruim 220 vertegenwoordigers onder meer vanuit Defensie, overheden kennisinstituten en de industrie bleek het Webinar zeer druk bezocht.

Inleidende keynotes werden verzorgd door de voorzitter CIDEF (Franse tegenhanger NIDV) dhr Stéphane Mayer en voorzitter NIDV dhr Hans Hillen. Daarbij werd onder meer ingegaan op het goede nieuws dat de Verenigde staten sinds de recente Münich Security Conference ‘back on board of NATO’ zijn, op de zelfscheppende Nederlandse maritieme industrie, het verder uitbouwen van de constructieve dialoog tussen Frankrijk en Nederland en de Triple Helix samenwerking voor defensie en veiligheid voor beide landen. De ambassadeurs uit beide landen, t.w. Luis Vassy (Ambassador of France to the Netherlands) en Pieter de Gooijer (Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to France, Monaco and Andorra) beaamden dit.

In de eerste Roundtable besprak de industrie uit beiden landen lopende en toekomstige FR/NL samenwerkingsprogramma’s in alle domeinen. Hierbij kwamen voor het luchtdomein de bedrijven Latécoère, Signify en GKN Aerospace aan het woord, voor het landdomein Nexter en Van Halteren en voor het maritieme domein Naval Group en Thales Nederland. In de tweede Roundtable spraken vice admiraal Arie Jan de Waard, directeur DMO, en zijn counterpart international director IGA Thierry Carlier van DGA (Franse tegenhanger van DMO) over ‘Future cooperations in the framework of EDIDP, EDF and PESCO’.

Dhr Jeroen de Jonge (TNO-Business Director Naval Programs) besprak de ‘European R&D and the Navy after next’ en onder meer de ‘TNO Naval Knowledge and Innovation Focus’ en de FR/NL samenwerking bij EDIDP-programma’s  Zijn belangrijkste take-away’ was dat het EDF een integraal onderdeel moet uitmaken van de nationale Defensie planningscyclus. Dhr Vincent Thomassier (Strategic cooperation and Marketing) sprak namens MBDA. MBDA is een Europese defensieleverancier die voornamelijk raketten ontwikkelt en produceert. Het bedrijf heeft afdelingen in Duitsland Frankrijk, VK, Italië, Spanje en Verenigde Staten. Het stelt ruim 10.000 mensen tewerk. Het hoofdkwartier van de groep bevindt zich in Parijs.

Businesskansen voor MKB-bedrijven

De gebruikte applicatie voor het FR/NLwebinar bevatte ook een unieke en gebruiksvriendelijke module voor B2B meetings. Via deze module is de mogelijkheid geboden aan het de industrie en met name ook het MKB uit beide landen om met elkaar in contact te treden en nadere afspraken te maken. Gedurende het middagprogramma is hier veel gebruik van gemaakt met in totaal ruim 80 geregistreerde afspraken tussen de industrievertegenwoordigers van beide landen. Naast de online vragen over de kwaliteit van het Webinar wordt in de nagestuurde questionnaire ook nadrukkelijk gevraagd om terugkoppeling over de resultaten van de B2B meetings te geven.