High-tech partner Detron Lifecycle Services heet nu Bluetron. Samen met de vernieuwde uitstraling moet de nieuwe naam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van het bedrijf. De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de onderneming, die tot doel heeft om gericht en duurzaam innovaties door te voeren in de product lifecycle van bedrijfskritische componenten en daarmee haar toegevoegde waarde te vergroten.

“Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt ook voor klanten duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen betekenen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft”, aldus managing director Anthony Droppert. “Het is dus belangrijk om onze ambities beter te communiceren, zeker omdat wij onze bedrijfsvisie nadrukkelijk hebben gerelateerd aan circulariteit. Om verder te kunnen bouwen aan de merkwaarde, is voor een herkenbare naam gekozen. Tron in onze naam Bluetron is een knipoog naar onze moederonderneming Detron, maar symboliseert ook kracht en vernieuwing”.

Over Bluetron

Bluetron is door de jaren heen een alom gerespecteerde hightech partner geworden. Bluetron biedt oplossingen in elke fase van de productlevenscyclus van bedrijfskritische componenten. Wij geloven dat slim ontwerp, maximalisatie van de levenscyclus, hergebruik en recycling van bedrijfskritische componenten bijdraagt aan de winstgevendheid van elk bedrijf.

Met ruim 40 jaar kennis en ervaring in reparatie, reverse logistics, product lifecycle management en refurbishment zijn wij in staat te adviseren hoe bedrijfskritische componenten het beste kunnen worden ontworpen en gebouwd om een optimale levenscyclus te realiseren.

Circulariteit en optimaal gebruik van bestaande middelen staan centraal in onze dienstverlening. Succesvol ondernemen, met respect voor het milieu, leidt tot betere resultaten voor onze eigen organisatie, onze klanten en last but not least voor de samenleving als geheel.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws