Voor de achttiende maal wordt de Defensie Innovatie Competitie (DIC) georganiseerd. De competitie heeft als doel innovatie in Nederland te stimuleren via een prijsvraag. Het ministerie van Defensie stelt financiële middelen beschikbaar om daarmee innovatieve ideeën aan te moedigen. Voor de winnaar van de DIC 2021 is een ontwikkelopdracht beschikbaar ter hoogte van maximaal €200.000,-

Voor de Defensie Innovatie Competitie 2021 is Defensie op zoek naar proces- of productinnovaties die bijdragen aan een efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van haar middelen. Het gaat hier om complexe en geavanceerde systemen (zoals voertuigen, marineschepen of helikopters) maar ook om de daarin gebruikte installaties (motoren, pompen, elektronica) en andere middelen (wapens, communicatieapparatuur). Nagenoeg al deze middelen zijn cruciaal voor het optreden van Defensie. Betrouwbaarheid en beschikbaar zijn daarom erg belangrijk.  Het op peil houden van de materiele gereedheid van wapensystemen is echter in toenemende mate een kostbare en moeizame aangelegenheid. Er is daarom aandacht nodig voor geavanceerde, innovatieve manieren van onderhoud (vereenvoudigd en kosteneffectief) die Defensie in staat stellen om langdurig zelfstanding te kunnen optreden met technologisch hoogwaardige systemen.

In deze competitie wordt gezocht naar innovatieve oplossingen en aangepaste technologieën (enabling technologies) voor het identificeren, analyseren en oplossen van technisch-operationele uitdagingen gerelateerd aan onderhoud, met uitzondering van ‘black box’ detectie en voorspellingsalgoritmes.

Meer informatie op Negometrix.

Download leidraad inschrijving DIC 2021