Bedrijfsleven en Europees Defensie Fonds

Europa geeft met het Europees Defensie Fonds (EDF) financieel steun aan gemeenschappelijk Defensieonderzoek en -capaciteitenontwikkeling. Daar worden we allemaal beter van omdat het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) wordt versterkt. Ook moet het EDF bijdragen aan een sterker gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en technologische soevereiniteit van de EU. Dit heeft momenteel ook als gevolg van de Covid19-pandemie veel belangstelling. In deze serie NIDV-blogs over het EDF staat deze keer de gunning op PADR- en EDIDP2019-calls centraal.

Dit is de tweede blog van een reeks over het Europese Defensiefonds. Eerder ging het al over de proefprogramma’s van het EDF zoals het EDIDP 2020:

Preparatory Action on Defence Research (PADR) is nu bijna volledig gegund

Het 1e EDF-proefprogramma, de Preparatory Action on Defence Research (PADR) met een budget van in totaal € 90 M, is nu bijna volledig gegund. De Europese Commissie heeft in 2017, 2018 en 2019 in totaal 18 calls uitgeschreven voor onderzoek. 900 organisaties, waaronder een kwart uit het Europese MKB, uit 27 Lidstaten hebben zich op één of andere manier gemeld. Van deze 900 ontvangen er 202 een financiële bijdrage. Al eerder was TNO betrokken bij 4 PADR-projecten. Ook zijn TNO en NLR in de 2019 call geselecteerd. Daarnaast zijn in de 2019-call 3 Nederlandse MKB-bedrijven geselecteerd: Spectral Industries, Lionox International en QuiX bv.

Ook 1e deel European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) is gegund

In vorige blog is vooral ingegaan op de call 2020 van het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) . De Commissie heeft nu de gunningen op de call 2019 bekendgemaakt met een waarde van € 251M. DAMEN Schelde Naval Shipbuilding leidt een internationaal consortium voor het project SEA DEFENCE, waarin ook TNO en MARIN zijn betrokken. In dit project zijn de meeste Europese marinewerven betrokken; het gaat om een feasibility studie voor toekomstige componenten in toekomstige Europese marineplatforms. En het Nederlandse bedrijf RHEA neemt deel aan het LOTUS project, dat is gericht op een Remote Piloted Aircraft Systems. Gepland is dat Skydec en NLR als onderaannemers worden betrokken bij het project GEODE, gericht op positioning, navigation and timing( PNT) oplossingen voor defensiedoeleinden. De komende maanden worden de verschillende documenten afgerond tussen de Europese Commissie en de consortia.

Niet alle kosten die de bedrijven en kennisinstellingen in een EDIDP-project maken, worden door Brussel vergoed. Daarom overlegt de NIDV met de ministeries van Defensie en van Economische Zaken en Klimaat over een (gedeeltelijke) vergoeding van die kosten.

Het gaat ook bij het EDIDP om projecten die moeten bijdragen aan de Europese militaire capaciteiten. De projecten worden uitgevoerd door de gevormde consortia de Lidstaten die deze projecten ondersteunen maken onderling afspraken voor deze projecten.

Ik wens deze organisaties succes toe bij de uitvoering van hun projecten.

Meedoen met het EDF biedt zeker perspectief.

Zowel het PADR als EDIDP zijn programma’s waaruit lessen worden getrokken voor de wijze waarop het EDF feitelijk vorm krijgt. Duidelijk is bijvoorbeeld dat ruimte bestaat voor bedrijven met zeggenschap van buiten de EU, mits aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. De eerste resultaten uit zowel PADR als EDIDP 2019 geven een voorzichtig positief beeld.. Met de overheid werkt de NIDV nu aan de voorbereidingen voor de 1e call van het EDF die in 2021 wordt verwacht. De NIDV helpt dat de inbreng van het bedrijfsleven bij de juiste mensen terecht komt. Uw voorstellen worden op prijs gesteld. Het is vooral nu aan u om een rol te vervullen in de projecten van het EDIDP2020, waarvoor ruim € 163 miljoen beschikbaar is. In blog#1 vindt u daarover informatie! Voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 december 2020 bij de Europese Commissie.

Ik wens u daarbij veel succes. Het is aan u deze te verzilveren.

Ron Nulkes, directeur NIDV.

In volgende blogs komen aan de orde: wat kan worden gefinancierd?, exportbeleid, en mogelijk gastblogs van de BV EDS en vertegenwoordigers van de ICG EDS. Ook het gerelateerde Permanent Structured Cooperation (PESCO) komt aan de orde. EDF en EDIDP2020 bieden het Nederlandse bedrijfsleven kansen.