102 resultaten gevonden

Nieuws: 07-07-2020

DITSS en NIDV bundelen krachten

De veiligheidssituatie in Nederland vraagt 24/7 om zicht op en inzicht in veiligheidsvraagstukken. “Binnen het veiligheidsdomein liggen er de komende jaren verschillende uitdagingen en kansen waarbij de samenwerking met de industriële en maatschappelijke partners essentieel is” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. Daarom hebben de NIDV en DITSS op 7 juli officieel hun krachten gebundeld en hun onderlinge samenwerking vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU).
Veiligheid|NIDV nieuws

Nieuws: 30-06-2020

NIDV en SpaceNed ondertekenen samenwerkings-LOI

Gisteren hebben SpaceNed en de NIDV een overeenkomst ondertekend waarin de intentie is bekrachtigd de ontstane samenwerking officieel te maken. Voor SpaceNed en de NIDV als brancheorganisaties voor respectievelijk de Nederlandse ruimtevaartsector en de Defensie- en Veiligheidsindustrie is de samenwerking een logische stap nu veiligheid en ruimtevaart steeds meer met elkaar verbonden raken. Daarvoor zetten ze een gezamenlijke werkgroep op met als thema “Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid”.
NPVS|Innovatie|NIDV nieuws

Nieuws: 18-06-2020

Zet in op Nederlandse defensie-industrie bij de vervanging van de onderzeeboten

Nederlandse marineschepen zijn sinds de tijd van Michiel de Ruyter in gezamenlijke ontwikkelings- en bouwprojecten tot stand gekomen. Daarbij werkt Defensie als ontwikkelaar samen met Nederlandse kennisinstellingen en industrie aan het concept en product. Deze samenwerking staat bekend als de Gouden Driehoek. Deze samenwerking levert zonder uitzondering aantoonbaar goedkopere, slimmer bemande en meer state-of-the-art platformen dan concurrerende werven.
DUKC|NIDV nieuws

Nieuws: 13-06-2020

Nederlandse hoofdrol voor Duits fregattenproject MKS-180

Damen Shipyards en het ‘Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr’ hebben vandaag het contract ondertekend voor de bouw van vier MKS-180 fregatten. De fregatten zijn bestemd voor de Duitse marine. Damen is hoofdaannemer voor dit complexe project dat, samen met partners Blohm+Voss en Thales, voornamelijk in Duitsland wordt uitgevoerd.
NMC|Europa|Algemeen

Nieuws: 04-06-2020

Blog #2: Gunning PADR en EDIDP2019

Europa geeft met het Europees Defensie Fonds (EDF) financieel steun aan gemeenschappelijk Defensieonderzoek en -capaciteitenontwikkeling. Daar worden we allemaal beter van omdat het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) wordt versterkt. Ook moet het EDF bijdragen aan een sterker gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en technologische soevereiniteit van de EU. Dit heeft momenteel ook als gevolg van de Covid19-pandemie veel belangstelling. In deze serie NIDV-blogs over het EDF staat deze keer de gunning op PADR- en EDIDP2019-calls centraal.
Europa|Blog

Nieuws: 22-05-2020

Defensie opent coronaloket voor defensie- en veiligheidsindustrie

Defensie en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) hebben een zogenoemd coronaloket geopend. Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie kunnen hier terecht als ze door de coronacrisis bij Defensieprojecten tegen uitdagingen aanlopen.
Algemeen

Nieuws: 18-05-2020

Kamerbrief Defensie: ‘met de defensie- en veiligheidsindustrie in gesprek om te bezien waar maatwerk nodig is’

Met hun maatwerkaanpak laten de minister en staatssecretaris van Defensie zien dat zij grote waarde hechten aan de Nederlandse gouden driehoek van de krijgsmacht, kennisinstellingen en defensie- en veiligheidsbedrijven, zo valt af te leiden uit de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei. Ook de erkenning dat deze driehoek als onderdeel van het vitale proces Defensie mogelijk bij een lockdown wordt uitgezonderd, onderstreept dat. Gelukkig is een lockdown momenteel niet meer aan de orde.
Algemeen

Nieuws: 18-04-2020

Blog #1: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 2020

Europa geeft  met het Europees Defensie Fonds (EDF) financieel steun aan gemeenschappelijk Defensieonderzoek en -capaciteitenontwikkeling. Daarmee wordt het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) vergroot. Ook moet dit bijdragen aan een sterker gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de strategische autonomie van de EU. In deze serie EDF-blogs gaan wij hier verder op in.
Europa|Blog