Een delegatie NIDV-deelnemers heeft 2 tot 4 mei Helsinki bezocht voor een handels-en innovatie missie in samenwerking met de Association of Finnish Defence and Aerospace Industries (AFDA). Het doel van het evenement was om de samenwerking tussen de Nederlandse en Finse defensie-industrieën te versterken en stond in het teken van het EDF en recente toetreding van Finland tot de NAVO.

Het programma omvatte een netwerkreceptie gehost door de Nederlandse ambassadeur, Govert Bijl de Vroe, een rondetafeldiscussie met inleidingen van Commandant COMMIT, vice-admiraal de Waard en zijn counterpart, de Finse National Armaments Director, mevrouw Tarja Jaakkola, over samenwerking in de nieuwe veiligheidssituatie, matchmaking tussen Finse en Nederlandse bedrijven ondersteund door EZK/CMP en RVO, mede in het kader van het EDF, en een bezoek aan de Finse OEM Patria.

NIDV bedankt graag de AFDA, het Finse Ministerie van Defensie en Patria voor de gastvrijheid en de sterke inhoudelijke bijdrage aan het programma. Tevens wil NIDV de Nederlandse vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven bedanken. “Dit evenement was een uitstekende gelegenheid om de samenwerking tussen de Nederlandse en Finse defensie-industrieën nader te verkennen. In Finland wordt het belang van een sterke nationale en Europese Defensie Technologische en Industriële Basis breed in de maatschappij gedragen. We kijken mede daarom uit naar verdere samenwerking in de toekomst”, aldus Hans Huigen, directeur van NIDV.