Europa wordt steeds belangrijker door onder andere geopolitieke ontwikkelingen. Dat zorgt er ook voor dat het werk van de Nederlandse Defensie- en veiligheidssector steeds internationaler wordt, zowel bilateraal als in de Europese Unie. Ook binnen Europa zet de NIDV zich in voor de strategische en duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector.

De toenemende Europese dimensie van de Defensie- en veiligheidssector betekend ook dat in toenemende mate besluitvorming in coördinatie met andere EU -lidstaten en door de Europese Commissie worden genomen.  Zowel het Europese Aanbestedingsbeleid en Europese veiligheidsambities via het EDF en gelieerde programma’s zorgen ervoor dat de EU een relevante speler is geworden.

Europese Defensiefonds

Het Europese Defensiefonds – kortweg EDF – is nieuw binnen de Europese Commissie. Het is aangekondigd in september 2016 door toenmalig President Juncker. Het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) wordt hiermee versterkt. Het EDF wordt voorafgegaan door een tweetal proefprogramma’s voor research en capaciteitsontwikkeling, het Preparatory Action on Defence Research (PADR) en het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Zowel het PADR als EDIDP zijn programma’s waaruit lessen worden getrokken voor de wijze waarop het EDF feitelijk vorm krijgt. Duidelijk is bijvoorbeeld dat ruimte bestaat voor bedrijven met zeggenschap van buiten de EU, mits aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. De eerste resultaten uit zowel PADR als EDIDP 2019 geven een voorzichtig positief beeld. Met de overheid werkt de NIDV nu aan de voorbereidingen voor de 1e call van het EDF die in 2021 wordt verwacht. De NIDV helpt dat de inbreng van het bedrijfsleven bij de juiste mensen terecht komt.

Europese belangenbehartiging

De NIDV opereert in Europa binnen de Europese koepelorganisatie AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) in directe contacten met de Defensieindustrie-associaties uit verschillende Europese landen, zoals Duitsland,  Frankrijk, maar ook met 9 associaties in kleinere Europese lidstaten.

Daarnaast  onderhoudt de NIDV  met de instituties van de Europese Unie goede contacten zoals het Europese Parlement en Europese Commissie. Belangenbehartiging vindt ook nadrukkelijk plaats in het verband van de koepelorganisatie AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), In de ASD worden relevante onderwerpen in zowel het veiligheids- als defensie domein besproken. Een kleine greep:

  • Het Europese Defensiefonds
  • Permanent Gestructureerde Samenwerking
  • Technologische Soevereiniteit
  • Veiligheids gerelateerd technologisch onderzoek
  • De EU Industrie Strategie
  • Het actieplan voor synergie tussen civiele (waarin veiligheid) , defensie en ruimtevaartprogramma’s
  • EU prioriteten als duurzaamhied en digitalisering

Verantwoord grondstoffengebruik

De  NIDV is aangesloten bij de European Raw Materials Alliance, dat middels publiek/private projecten zich richt op bijvoorbeeld energieopslag en beschikbaarheid van ruwe materialen en recycling daarvan.

Laatste nieuws

Nieuws: 26-03-2021

Blog #6: Kleine Lidstaten en Richtlijn 81

De Lidstaten die in 2009 in EU-verband Richtlijn 81 (aanbesteden van defensie- en veiligheidsopdrachten) hebben ingevoerd, gebruiken deze nauwelijks voor hun inkoopprojecten. De evaluatie van 2020 laat, net zoals die van 2016, zien dat de Lidstaten nog geen 20% van hun inkoopbudget onder de Richtlijn brengen. Het Europees Parlement, opdrachtgever van de evaluatie, wil dat de Europese Commissie de toepassing van Richtlijn beter gaat afdwingen. Logisch, bezien vanuit juridisch-historisch perspectief, maar het is zeer de vraag of alleen met afdwingen van de naleving het doel van de Richtlijn, een open defensiemarkt, wordt gehaald. Belangrijker is m.i. dat de Lidstaten, dus ook Nederland, intensiever gaan samenwerken bij Europese materieelprogramma’s.
Europa|Blog

Nieuws: 10-02-2021

Blog #5: Het Europese Defensiefonds, ook voor het MKB

Het wettelijk kader van het Europees Defensie Fonds is klaar, nu komt het aan op de uitvoering! Voor de periode 2021-2027 is € 8 miljard in lopende prijzen vanuit Brussel beschikbaar. Het ministerie van EZK heeft inmiddels €20 M gereserveerd om bedrijven verder te ondersteunen. Ik ga ervan uit dat Defensie binnenkort besluit €60 M per jaar ter beschikking te stellen. Maar natuurlijk moeten geïnteresseerde bedrijven ook zelf tijd en geld hierin investeren. Het is zeker de moeite waard, ook voor het MKB.
Europa|Blog

Nieuws: 04-02-2021

Digitale Germany-Netherlands Industry Day succesvol

NIDV en haar counterpart BDSV uit Duitsland organiseerden vandaag een industriedag in het kader van de nauwe militaire samenwerking tussen beide landen. Een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit beide landen nam het woord.
Europa|NIDV nieuws