Europa is in de afgelopen jaren en geopolitieke ontwikkelingen een doorslaggevende rol voor Defensie en Veiligheid gaan innemen. Dit heeft het werk van de Nederlandse Defensie- en veiligheidssector steeds internationaler gemaakt, zowel bilateraal als in de EU. Ook binnen Europa zet de NIDV zich in voor de strategische en duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector.

De toenemende Europese dimensie van de Defensie- en veiligheidssector ziet in toenemende mate besluitvorming door de Europese Commissie en samenwerkende EU-lidstaten. Zowel het Europese Aanbestedingsbeleid en Europese veiligheidsambities via het EDF en gelieerde programma’s tonen hoe relevant de EU optreedt.

Europese Defensiefonds

Het Europese Defensiefonds – kortweg EDF – is sinds 2021 hét onderzoeksprogramma voor de Europese Defensiegerelateerde technologische en industriële basis (EDTIB). Dit programma versterkt haar concurrentievermogen en innovatiekracht. nieuw binnen de Europese Commissie. Nederlandse technologie speelt een hoofdrol sinds de aankondiging van het programma in 2016 en de pilotprogramma’s ter voorbereiding, het Preparatory Action on Defence Research (PADR) en het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Uit PADR, EDIDP, en de eerste jaarprogramma’s van het EDF, zijn positieve lessen getrokken voor de sector.  Zo is ruimte behouden voor bedrijven met internationale zeggenschap, mits ze aan de nodige voorwaarden voldoen. Met de Nederlandse betrokken ministeries werkt de NIDV aan het bewustzijn en administratieve kennis bij binnenlandse partijen, en omgekeerd aan terugkoppeling van praktijkervaring.

Europese belangenbehartiging

De NIDV is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD). Hierin worden relevante onderwerpen in zowel het veiligheids- als defensie domein besproken. Een kleine greep:

  • Het Europese Defensiefonds
  • Permanent Gestructureerde Samenwerking
  • Technologische Soevereiniteit
  • Veiligheidsgerelateerd technologisch onderzoek
  • De EU Industrie Strategie
  • Het actieplan voor synergie tussen civiele (waarin veiligheid) , defensie en ruimtevaartprogramma’s
  • EU prioriteiten als duurzaamheid en digitalisering

We werken in verschillende vormen samen met Europese national defence industry associations (NDIAs); in Duitsland, Frankrijk, maar ook als negen associaties in kleinere Europese lidstaten en als Benelux. Daarnaast onderhoudt de NIDV contact met EU-instituties zoals het Europese Parlement en Europese Commissie.

Toegang tot en duurzaam gebruik van cruciale grondstoffen

De  NIDV is aangesloten bij de European Raw Materials Alliance, dat zich ub publiek/private projecten richt op cruciale grondstoffen voor Defensie en Veiligheidstoepassingen. Denk hierbij aan energieopslag, maar ook beschikbaarheid en recycling.

Europese industriële programma’s sinds 2022

De Russische invasie in Oekraïne maakt dat NAVO en EU een groot beroep op de defensie-en veiligheidssector doen. Hiertoe werken zij aan het opschalen van productiecapaciteit, maar ook aan het wegnemen van obstakels in de bedrijfspraktijk. Twee programma’s zijn in verregaande staat van voltooiing en volgen we op de voet: de verordeningen Act in Support of Ammunition Production (ASAP) en European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act (EDIRPA).

Laatste nieuws