Europa wordt steeds belangrijker door onder andere geopolitieke ontwikkelingen. Dat zorgt er ook voor dat het werk van de Nederlandse Defensie- en veiligheidssector steeds internationaler wordt, zowel bilateraal als in de Europese Unie. Ook binnen Europa zet de NIDV zich in voor de strategische en duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector.

De toenemende Europese dimensie van de Defensie- en veiligheidssector betekend ook dat in toenemende mate besluitvorming in coördinatie met andere EU -lidstaten en door de Europese Commissie worden genomen.  Zowel het Europese Aanbestedingsbeleid en Europese veiligheidsambities via het EDF en gelieerde programma’s zorgen ervoor dat de EU een relevante speler is geworden.

Europese Defensiefonds

Het Europese Defensiefonds – kortweg EDF – is nieuw binnen de Europese Commissie. Het is aangekondigd in september 2016 door toenmalig President Juncker. Het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) wordt hiermee versterkt. Het EDF wordt voorafgegaan door een tweetal proefprogramma’s voor research en capaciteitsontwikkeling, het Preparatory Action on Defence Research (PADR) en het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Zowel het PADR als EDIDP zijn programma’s waaruit lessen worden getrokken voor de wijze waarop het EDF feitelijk vorm krijgt. Duidelijk is bijvoorbeeld dat ruimte bestaat voor bedrijven met zeggenschap van buiten de EU, mits aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. De eerste resultaten uit zowel PADR als EDIDP 2019 geven een voorzichtig positief beeld. Met de overheid werkt de NIDV nu aan de voorbereidingen voor de 1e call van het EDF die in 2021 wordt verwacht. De NIDV helpt dat de inbreng van het bedrijfsleven bij de juiste mensen terecht komt.

Europese belangenbehartiging

De NIDV opereert in Europa binnen de Europese koepelorganisatie AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) in directe contacten met de Defensieindustrie-associaties uit verschillende Europese landen, zoals Duitsland,  Frankrijk, maar ook met 9 associaties in kleinere Europese lidstaten.

Daarnaast  onderhoudt de NIDV  met de instituties van de Europese Unie goede contacten zoals het Europese Parlement en Europese Commissie. Belangenbehartiging vindt ook nadrukkelijk plaats in het verband van de koepelorganisatie AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), In de ASD worden relevante onderwerpen in zowel het veiligheids- als defensie domein besproken. Een kleine greep:

  • Het Europese Defensiefonds
  • Permanent Gestructureerde Samenwerking
  • Technologische Soevereiniteit
  • Veiligheids gerelateerd technologisch onderzoek
  • De EU Industrie Strategie
  • Het actieplan voor synergie tussen civiele (waarin veiligheid) , defensie en ruimtevaartprogramma’s
  • EU prioriteten als duurzaamhied en digitalisering

Verantwoord grondstoffengebruik

De  NIDV is aangesloten bij de European Raw Materials Alliance, dat middels publiek/private projecten zich richt op bijvoorbeeld energieopslag en beschikbaarheid van ruwe materialen en recycling daarvan.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 13-12-2021

NIDV: Kansen nemen toe door EU Strategisch Kompas

Met het concept Strategisch Kompas van de EU, dat op 10 december in het kabinet is besproken, geeft de Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken Borrell invulling aan het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid in Europa. Het Strategisch Kompas wordt in maart 2022 onder Frans voorzitterschap vastgesteld. De NIDV ziet met de steun van de regering op hoofdlijnen de kansen voor de Nederlandse defensie- en veiligheidssector toenemen.
NIKAG|Europa|Algemeen

Nieuws: 19-08-2021

Directeur NIDV benoemd in EC Expert Group

Met de benoeming van directeur NIDV Ron Nulkes in de Commission Expert Group on policies and programmes relevant to EU Space, Defence and Aeronautics industry, heeft de NIDV een podium om de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector direct in te brengen bij de Europees Commissie. Deze expert group ik ingesteld door de directeur-generaal Defensie-industrie en ruimtevaart (DEFIS) van de Europese Commissie.
NIKAG|Europa|NIDV nieuws

Nieuws: 16-06-2021

Europees Defensieagentschap bevordert samenwerking via B2B-platform

In november 2019 heeft het Europese Defensieagentschap (EDA) een business-to-business (B2B) Platform gelanceerd, een online tool waarmee de defensieindustrie snel en gemakkelijk kunnen zoeken naar potentiële partners voor hun defensiegerelateerde projecten en programma’s. Het B2B Platform speelt in op de toegenomen vraag naar netwerken vanuit de industrie, met name als gevolg van de nieuwe defensie-initiatieven van de EU – zoals EDF. Deze initiatieven hebben ook gevolgen en voordelen voor de bredere Europese defensiegerelateerde industrie.
NIKAG|Europa|Algemeen