Europa wordt steeds belangrijker door onder andere geopolitieke ontwikkelingen. Dat zorgt er ook voor dat het werk van de Nederlandse Defensie- en veiligheidssector steeds internationaler wordt, zowel bilateraal als in de Europese Unie. Ook binnen Europa zet de NIDV zich in voor de strategische en duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector.

De toenemende Europese dimensie van de Defensie- en veiligheidssector betekend ook dat in toenemende mate besluitvorming in coördinatie met andere EU -lidstaten en door de Europese Commissie worden genomen.  Zowel het Europese Aanbestedingsbeleid en Europese veiligheidsambities via het EDF en gelieerde programma’s zorgen ervoor dat de EU een relevante speler is geworden.

Europese Defensiefonds

Het Europese Defensiefonds – kortweg EDF – is nieuw binnen de Europese Commissie. Het is aangekondigd in september 2016 door toenmalig President Juncker. Het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) wordt hiermee versterkt. Het EDF wordt voorafgegaan door een tweetal proefprogramma’s voor research en capaciteitsontwikkeling, het Preparatory Action on Defence Research (PADR) en het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Zowel het PADR als EDIDP zijn programma’s waaruit lessen worden getrokken voor de wijze waarop het EDF feitelijk vorm krijgt. Duidelijk is bijvoorbeeld dat ruimte bestaat voor bedrijven met zeggenschap van buiten de EU, mits aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. De eerste resultaten uit zowel PADR als EDIDP 2019 geven een voorzichtig positief beeld. Met de overheid werkt de NIDV nu aan de voorbereidingen voor de 1e call van het EDF die in 2021 wordt verwacht. De NIDV helpt dat de inbreng van het bedrijfsleven bij de juiste mensen terecht komt.

Europese belangenbehartiging

De NIDV opereert in Europa binnen de Europese koepelorganisatie AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) in directe contacten met de Defensieindustrie-associaties uit verschillende Europese landen, zoals Duitsland,  Frankrijk, maar ook met 9 associaties in kleinere Europese lidstaten.

Daarnaast  onderhoudt de NIDV  met de instituties van de Europese Unie goede contacten zoals het Europese Parlement en Europese Commissie. Belangenbehartiging vindt ook nadrukkelijk plaats in het verband van de koepelorganisatie AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), In de ASD worden relevante onderwerpen in zowel het veiligheids- als defensie domein besproken. Een kleine greep:

  • Het Europese Defensiefonds
  • Permanent Gestructureerde Samenwerking
  • Technologische Soevereiniteit
  • Veiligheids gerelateerd technologisch onderzoek
  • De EU Industrie Strategie
  • Het actieplan voor synergie tussen civiele (waarin veiligheid) , defensie en ruimtevaartprogramma’s
  • EU prioriteten als duurzaamhied en digitalisering

Verantwoord grondstoffengebruik

De  NIDV is aangesloten bij de European Raw Materials Alliance, dat middels publiek/private projecten zich richt op bijvoorbeeld energieopslag en beschikbaarheid van ruwe materialen en recycling daarvan.

Laatste nieuws