Een week lang stellen bedrijven uit de defensie- en veiligheidssector op de Eurosatory in Parijs hun producten tentoon, waar een ongekend aantal buitenlandse delegaties zich in verdiept. Van deze beurs, geopend door president Macron, kunnen grote en kleine bedrijven en krijgsmachten voordeel ondervinden.

De Franse president benadrukte de geopolitieke uitdagingen, die zijns inziens vragen om een “oorlogseconomie”. Een voorgestelde Europese financiële taxonomie die het defensiebedrijven moeilijker maakt komt er niet. Macron onderstreepte het belang van innovaties, en riep op tot meer Europese soevereiniteit met daarbij een essentiële rol voor defensie- en veiligheidsbedrijven.

Het Holland Paviljoen is een gemeenschappelijk initiatief van de ministeries van Defensie en Econonische Zaken en Klimaat. De directeur van de Defensie Materieel Organisaties, vice admiraal Arie Jan de Waard en de commissaris Militaire Productie, Jan Christiaan Dicke, bezochten op 13 juni de deelnemende NIDV-bedrijven op het Holland Paviljoen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws