Een week lang stellen bedrijven uit de defensie- en veiligheidssector op de Eurosatory in Parijs hun producten tentoon, waar een ongekend aantal buitenlandse delegaties zich in verdiept. Van deze beurs, geopend door president Macron, kunnen grote en kleine bedrijven en krijgsmachten voordeel ondervinden.

De Franse president benadrukte de geopolitieke uitdagingen, die zijns inziens vragen om een “oorlogseconomie”. Een voorgestelde Europese financiële taxonomie die het defensiebedrijven moeilijker maakt komt er niet. Macron onderstreepte het belang van innovaties, en riep op tot meer Europese soevereiniteit met daarbij een essentiële rol voor defensie- en veiligheidsbedrijven.

Het Holland Paviljoen is een gemeenschappelijk initiatief van de ministeries van Defensie en Econonische Zaken en Klimaat. De directeur van de Defensie Materieel Organisaties, vice admiraal Arie Jan de Waard en de commissaris Militaire Productie, Jan Christiaan Dicke, bezochten op 13 juni de deelnemende NIDV-bedrijven op het Holland Paviljoen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen

Nieuws: 08-11-2023

Terugblik: het Grote Defensie Verkiezingsdebat met EW Magazine

Gisteren heeft de NIDV samen met EW Magazine het grote Defensie Verkiezingsdebat georganiseerd. Kijk hier het debat terug
Defensie|Algemeen