Vandaag hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Defensie overlegd met 13 CEO’s uit de defensie- en veiligheidssector, van MKB tot grootbedrijf. Aanleiding was de Kamerbrief ‘Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context” van 2 november jl.

Hoe kan het kabinet samen met de sector inzetten op de versterking, bescherming en (internationale) positionering van de Nederlandse Defensie Technologische & Industriële Basis? Deze draagt namelijk bij aan de transformatie van de krijgsmacht naar een slimmere, technologisch hoogwaardiger organisatie met een sneller reactievermogen, groter aanpassingsvermogen en betere gevechtskracht, handelend op basis van de beste informatie. De NLDTIB is dus van belangrijke toegevoegde waarde bij het versterken van onze (Europese) strategische autonomie.