Oud Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer is vandaag geïnstalleerd als voorzitter van het NAVO-Militair Comité. Het comité dat zetelt in Brussel, koos hem vorig najaar voor deze functie.

Samen de NAVO versterken door te zorgen voor reactievermogen, paraatheid en capaciteit. Dat is wat luitenant-admiraal Bauer voor ogen heeft. “Niet alleen voor de 30 aangesloten landen van de alliantie, maar vooral voor de 3,2 miljoen geüniformeerde mannen en vrouwen die dienen. Zij zijn degenen die geconfronteerd worden met de gevolgen van onze adviezen en besluiten. “Wij dienen hen, zoals zij ons bondgenootschap dienen”, aldus Bauer. Dat zij goed zijn uitgerust om het NAVO-bondgenootschap te beschermen is volgens hem de belangrijkste taak van het NAVO-Militair Comité.

Katalysator

Het comité vormt de essentiële schakel tussen het politieke besluitvormingsproces en de militaire structuur van de NAVO. In deze tijden van politieke machtsverschuivingen en complexe veiligheidsdreigingen wil Bauer een katalysator zijn tussen de militaire leiders van de NAVO. Als voorzitter wil hij noord, zuid, oost, west, groot en klein bij elkaar brengen om te komen tot een helder en strategisch militair advies voor de politieke leiding.

Toon opties

Europese verantwoordelijkheid
Bauer liet eerder weten zich vol overtuiging hard te maken voor meer Europese verantwoordelijkheid binnen de NAVO. “Allianties maken het verschil tussen succes en falen, tussen chaos en rust en tussen conflict en stabiliteit. Allianties gaan over vertrouwen en compromissen. Geven en nemen, mét een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.”

Bericht overgenomen van Defensie.nl.