Het EDF in praktijk

Senior Adviseur EU Affairs

John Jansen

E: j.jansen@nidv.eu
Aandachtsgebieden
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Europa

Informatie voor ondernemers

Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie om te beginnen aan het aanmelden voor de EDF calls van 2021, en wat de NIDV en RVO voor u kunnen betekenen hierbij. De NIDV biedt hierbij haar diensten niet alleen aan haar deelnemers, maar ook andere bedrijven en organisaties.

Alle informatie over het aanmelden voor de opdrachten is op de website van de Europese Commissie te vinden. De pagina’s met daarop alle opdrachten, de algemene documentatie, inschrijf- en applicatieformulieren, en de documentatie betreffende de legale aard zijn met name belangrijk voor geïnteresseerden.

In overleg met de overheid is bepaald dat de NIDV en RVO zullen fungeren als uitsluitend communicatiepunt tegenover het Ministerie van Defensie en EZK om overbelasting te voorkomen. Er worden door de NIDV, in samenwerking met RVO, regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Zie voorlichtingsevenementen EDF

Een overzicht van de budgetten en het verloop van project ontwikkeling van het EDF door de Europese Commissie.

Cofinanciering  

De EDF verordening bepaalt dat projectvoorstellen aan de EC, naast de subsidie die niet volledig dekkend is, aan moeten geven hoe de resterende financiële dekking is geregeld. Aanmeldingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten worden niet goedgekeurd zonder dat de financiële dekking is aangegeven. De overheid heeft beperkte mogelijkheden bij te dragen aan de restfinanciering. Zowel binnen het Ministerie van Defensie als Economische Zaken en Klimaat worden fondsen hiervoor voorbereid. Voorwaarde bij Defensie zal zijn een concreet aan eisen defensiebelang. Bij EZK zal de passendheid binnen de Defensie Industriestrategie zwaar meewegen. Zodra aanvullende informatie beschikbaar is zal die op deze website worden vermeld.

Voor projectvoorstellen worden multinationale consortia gevormd. Teneinde uitzicht te hebben op de versterking van EU krijgsmachten na de ontwikkelingen in een project door daadwerkelijke verwerving, is het gebruikelijk dat de lidstaten waarin de consortiumdeelnemers zijn gevestigd een zogenaamde Letter of Intent afgeven. In Nederland kan hiervan alleen sprake zijn indien het defensiebelang dit rechtvaardigt. Andere steun in de vorm van beschikbaar stellen defensie faciliteiten etc., kan teven worden overwogen.

Hoe vraag ik steun aan bij de Nederlandse overheid?

Bij de projectvoorstellen in het EDF heeft een consortium de steun nodig van Europese ministeries van Defensie en mogelijk wilt u financiële steun vragen aan de nationale overheid voor het deel dat niet wordt vergoed door de EC. Als u betrokken bent bij een projectvoorstel en u wilt deze vragen voorleggen aan de overheid, kunt u contact opnemen met ons bovenstaande contactpersoon, of Boy Dacier (RVO), en Victor Hartong (RVO). Zij zorgen dat uw verzoek wordt voorgelegd aan de juiste persoon binnen de overheid, eventueel na overleg met u. Daarvoor hebben ze de volgende informatie nodig:  

 1. Wie is de indiener? (Organisatie, naam, mailadres, telefoonnummer)  
 2. Op welk onderwerp in het EDF-werkprogramma is dit een voorstel? (Inclusief projectnaam)  
 3. Sluit uw voorstel aan bij een Nederlandse Defensie behoefte? Zo ja, welke? Zo nee, bij welke buitenlandse defensiebehoefte?  
 4. Betreft het een onderzoeksproject (R), of een ontwikkelingsproject (D)?  
 5. Kunt u uw project in 3 tot 5 pagina’s omschrijven?  
 6. Wat zijn de namen van andere betrokken organisaties in Nederland?  
 7. Wat zijn de namen van andere betrokken organisaties buiten Nederland?  
 8. Wat is het standpunt van buitenlandse overheden m.b.t. het leveren van steun met evt. financieringsinzet t.a.v. deze kandidaten?  
 9. Indien u cofinanciering aanvraagt, zal uw bedrijf gebruik maken van Art. 15.1, dan wel Art. 15.2, voor indirecte kosten waarvoor u in aanmerking komt?  
 10. Wat is de deadline van de besluitvorming t.a.v. deelname aan het consortium?  
 11. Wat is uw concrete verzoek aan de overheid (steun van het Nederlandse Ministerie van Defensie voor het projectidee, met eventuele aanvraag cofinanciering)  
 12. Het EDF is bedoeld voor EU-bedrijven. Is er sprake van een dergelijke “derde landen/niet-EU zeggenschap” van uw bedrijf of verwacht u die op korte termijn? Zo ja moet u aangeven welke specifieke maatregelen U zult treffen om te voldoen aan hetgeen gesteld is in de verordening.  
 13. Staat u expliciet toe dat uw verzoek mag worden geëvalueerd door de overheid?  

In welke calls de Nederlandse krijgsmacht en ministerie van Defensie geïnteresseerd zijn is nog niet bekend. De NIDV en RVO blijven nauw betrokken bij de Interdepartementale Coördinatiegroep Europese Defensiesamenwerking (ICG EDS) om zo snel mogelijk meer informatie hierover bekend te kunnen maken.   


Het Europees speelveld  

Naast potentiële afname door een Europese krijgsmacht is internationale samenwerking essentieel voor goedkeuring van EDF-voorstellen. Met uitzondering van opdrachten onder de categorie Disruptieve technologie, komen alleen samenwerkingsprojecten in aanmerking voor EDF-budget wanneer er industrie uit meerdere EU-lidstaten betrokken zijn. Conform de EDF Verordening betekent dit dat er minstens drie verschillende bedrijven/kennisinstellingen van drie verschillende lidstaten moeten deelnemen. Noorwegen heeft zich met het EDF geassocieerd en wordt in deze context dan ook als lidstaat gerekend.

Het kan moeilijk zijn om Europese partners te vinden, met name als dit Europese speelveld nieuw voor u is als onderneming. Als dit voor u het geval is, aarzel dan niet om met de NIDV of RVO contact op te nemen via de bovenstaande contactpersoon. Onze ervaring met het begeleiden van deelnemers tijdens de twee proefprogramma’s van de Europese Commissie hiervoor heeft ons veel inzichten verschaft over deze werkomgeving. Daarnaast biedt de NIDV verschillende mogelijkheden tot internationale matchmaking en platformen om kennis te maken met binnenlandse- en buitenlandse bedrijven.

Laatste nieuws

Nieuws: 19-08-2021

Directeur NIDV benoemd in EC Expert Group

Met de benoeming van directeur NIDV Ron Nulkes in de Commission Expert Group on policies and programmes relevant to EU Space, Defence and Aeronautics industry, heeft de NIDV een podium om de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector direct in te brengen bij de Europees Commissie. Deze expert group ik ingesteld door de directeur-generaal Defensie-industrie en ruimtevaart (DEFIS) van de Europese Commissie.
NIKAG|Europa|NIDV nieuws

Nieuws: 16-06-2021

Europees Defensieagentschap bevordert samenwerking via B2B-platform

In november 2019 heeft het Europese Defensieagentschap (EDA) een business-to-business (B2B) Platform gelanceerd, een online tool waarmee de defensieindustrie snel en gemakkelijk kunnen zoeken naar potentiële partners voor hun defensiegerelateerde projecten en programma’s. Het B2B Platform speelt in op de toegenomen vraag naar netwerken vanuit de industrie, met name als gevolg van de nieuwe defensie-initiatieven van de EU – zoals EDF. Deze initiatieven hebben ook gevolgen en voordelen voor de bredere Europese defensiegerelateerde industrie.
NIKAG|Europa|Algemeen

Nieuws: 16-06-2021

Ron Nulkes herbenoemd in de board van ASD

De General Assembly van ASD (de Europese koepel voor lucht- en ruimtevaart-, defensie- en veiligheidsindustrieën) heeft Ron Nulkes, directeur NIDV, voor een periode van twee jaren benoemd in haar board. ASD draagt actief bij aan de ontwikkeling van concurrentie van deze sectoren.
Europa|NIDV nieuws