Partners for International Business (PIB)

Business Development Manager Internationale Handelsbevorderingen

Peter Huis in ’t Veld

E: p.huisintveld@nidv.eu
Aandachtsgebieden
Internationaal

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

De NIDV participeert samen met een aantal van haar deelnemers in PIB-programma’s in Maleisië & Singapore, Griekenland en ook in Zuid-Korea. De NIDV vervult hierin een coördinerende rol.

Hiernaast participeert de NIDV ook in een PIB programma met Amerika, gericht op ruimtevaart. Hier vervult Spacened de coördinerende rol en niet de NIDV.

Er is in dit kader sprake van een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Ook de RVO en de locale Nederlandse ambassades zijn hier nauw bij betrokken.

Wat is een PIB?

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving. Samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat u sterker staat.

Meer informatie (RVO.nl)

Hoe werkt de PIB?

De Nederlandse overheid ontwikkelt samen met een Nederlands cluster van bedrijven en kennisinstellingen een 2- of 3-jarig actieplan. Hierin staan strategische activiteiten om een Nederlandse (sub-)sector in het algemeen en het cluster in het bijzonder zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven en de uitvoering van het PIB-programma zet de overheid onder andere haar buitenlandnetwerk in. RVO heeft een wereldwijd netwerk van ambassades, consulaten en de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

PIB-modules

Uw cluster ontwikkelt samen met ons een meerjarenprogramma op maat. Alle activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules onder te brengen. Met deze modules draagt u bij aan een betere markttoegang en positionering van uw cluster op een kansrijke buitenlandse markt.

  • Aanstellen van een liaison
  • Promotie en matchmaking
  • Kennisuitwisseling en netwerken
  • Economische diplomatie
  • Beursdeelnames en handelsmissies

De overheidsbijdrage voor de PIB is maximaal € 350.000, waarbij een evenredige bijdrage wordt verwacht van het cluster. De bijdrage van het cluster kan bestaan uit een financiële bijdrage en een bijdrage in uren.

Bezoek website PIB Coalition for Defense & Security in Malaysia

Bezoek website PIB Coalition for Defense & Security in Greece

Bezoek website PIB Coalition for Defense & Security in South Korea