Beurzen en Handelsmissies

Business Development Manager Internationale Handelsbevorderingen

Peter Huis in ’t Veld

E: p.huisintveld@nidv.eu
Aandachtsgebieden
Internationaal|PIB|trade missions & exhibitions

De NIDV organiseert voor haar deelnemers verschillende gelegenheden om hun internationale kansen te verbeteren. Deelname aan handelsbeurzen gebeurt in nauw overleg en in samenwerking met een aantal departementen. Zo zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en EZK betrokken bij de activiteiten.

Voor het overheidsdeel wordt met behulp van het ministerie van EZK de RVO betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse paviljoen en hospitality lounge. Naast handelsbeurzen en handelsmissies doet de NIDV actief mee in verschillende internationale projecten.

Alle ministeries hebben hun volledige medewerking toegezegd. Op locatie is er ondersteuning van de Nederlandse ambassade vanuit het betreffende land en worden er in onderling overleg activiteiten gepland zoals recepties en een programma ter plaatse.  Bij  de meeste van de onderstaande beurzen is er een Nederlands paviljoen bestaande uit een “hospitality lounge” en een deel voor de industrie, bij een enkele beurs is er door ruimtegebrek alleen plaats voor een “hospitality lounge” waar de bedrijven dan met een poster kunnen deelnemen.  In alle gevallen, of het een deelname is met afname m2 of een poster,  kan er gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten en programma’s.

Belangrijk om te vermelden is dat gelet op COVID-19 de beursdeelnames op dit moment nog onzeker zijn, wel wordt getracht de risico’s voor de deelnemers zo veel mogelijk te beperken. Met beursorganisaties zijn er terugbetalingsregelingen getroffen waardoor u als deelnemer weinig gevaar loopt of geen gevaar loopt.