Alliance II

Business Development Manager Internationale Handelsbevorderingen

Peter Huis in ’t Veld

E: p.huisintveld@nidv.eu
Aandachtsgebieden
Internationaal|PIB|trade missions & exhibitions

De NIDV neemt van 2021 tot en met 2023 deel aan EU-ALLIANCE II. Dit Europese project heeft als doel het MKB te ondersteunen op de internationale markt. De focus ligt op technisch textiel, connectiviteit en geavanceerde materialen op “dual use” markten in vier beoogde landen: Verenigde Staten, Canada, Japan en Indonesië.

Aan het project nemen 6 clusters deel uit Frankrijk, Italië en Nederland die gespecialiseerd zijn in diverse thema’s: technisch textiel en geavanceerde materialen (Techtera, CS-POINTEX en NTT), defensie en veiligheid (NIDV) en connectiviteit (SIIT en Systematisch). De verschillende partners vullen elkaar aan op het gebied van vaardigheden en internationale ervaringen om een zo efficiënt mogelijk partnerschap op te zetten en hun capaciteiten beschikbaar stellen om samen te werken in een sector overschrijdende omgeving.

In dit opzicht zal het project de samenwerking tussen clusters en bedrijfsnetwerken duidelijk versterken over de grenzen en over sectorale grenzen heen. De looptijd van dit project is twee jaar.