Op vrijdag 4 december 2020 is een bijzondere raamovereenkomst met 6 leveranciers getekend voor klein kaliber wapensystemen en niet-wapengebonden optronica.

De Nederlandse Special Operations Forces (SOF), waaronder het Korps Commandotroepen (KCT) en de maritieme SOF (MARSOF) kennen een bijzondere taakstelling en operationele inzet. Dit leidt tot zeer specifieke behoeften aan materieel, waaronder klein kaliber wapens, bijbehorende munitie, optronica en overige toebehoren. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), die niet valt onder de NLD SOF, kent hierbij veelal dezelfde behoeften als de SOF-eenheden en is daarom in de scope van de raamovereenkomst meegenomen.

Normaliter wordt binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) via separate projecten (veelal ad hoc) verworven. Er is gebleken behoefte te zijn aan één integrale, op elkaar afgestemde wapensystemen, waarbij frequent nieuwe behoeften worden gesteld.
Hiermee kan sneller, meer integraal en doelmatiger worden voorzien in behoeften op het gebied van Klein Kaliber Wapensystemen en Niet-wapengebonden Optronica voor SOF en BSB. Daarvoor is nu een meerjarige raamovereenkomst gesloten met meerdere marktpartijen om exclusief in deze behoeften te voorzien.

Het projectteam heeft in overleg met AOID gezocht naar de beste wijze van uitvragen van de behoefte, waarbij transparantie en vrije toegang duidelijk naar voren dienden te komen. Daarbij is gekozen voor 2 percelen, waarbij voor ieder van de twee percelen maximaal 5 partijen zouden worden geselecteerd. De raamovereenkomst is via een niet-openbare procedure onder de ADV op de markt gezet, waarbij een selectie is gemaakt op basis van referenties die betrekking hebben op de scope en doelgroep van de raamovereenkomst. Binnen de raamovereenkomst zullen behoeften in de vorm van een mini-competitie op basis van een programma van eisen en een beproevingsplan worden uitgevraagd. Hierdoor is er een goede link met behoeftesteller en gebruikers. Ook wordt daarmee getracht het proces van typeclassificatie en vrijgave van wapens doeltreffend en ook sneller te laten verlopen. Ook zal de raamovereenkomst zorgen voor structureler overleg tussen gebruikers, DMO en marktpartijen, waardoor vroegtijdig en doelgericht samen naar oplossingen gezocht kan worden om deze in beter samenspel in te voeren. De raamovereenkomst kan zich op korte termijn reeds bewijzen.

Op het moment van ondertekening van de overeenkomst is de eerste uitvraag voor diverse typen Laser Light Modules in gang gezet. Andere behoeften zullen spoedig volgen.

Laatste nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Deelnemernieuws: GRF-voertuig van Defenture voor Oostenrijkse Special Operations Forces

Het Ministerie van Defensie van Oostenrijk heeft op 8 april het contract getekend met Defenture voor de levering van een batch GRF (Groundforce) voertuigen. Met deze opdracht kiest het Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) voor een speciaal Military Of The Shelf (MOTS) licht tactisch en luchttransporteerbare mobiel platform voor hun Special Operations Forces (Jagdkommando) ter vervanging van de PUCH G 290/LP Sandviper.
NGP|Industrie Nieuws

Nieuws: 24-10-2023

Deelnemersnieuws: Defenture levert eerste voertuig voor luchtmobiele brigade

Op 13 Oktober 2023 heeft Defenture het eerste testvoertuig voor de Luchtmobiele Brigade overgedragen aan COMMIT. Dit voertuig wordt eerst nog uitvoerig getest en voorzien van communicatieapparatuur, voordat het wordt overgedragen aan de Luchtmobiele Brigade. In totaal omvat de opdracht 41 licht tactische Defenture GRF voertuigen, bij het Nederlandse Ministerie van Defensie beter bekend onder de naam Vector.
NGP|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-12-2022

Luchtmobiele Brigade bestelt extra voertuigen bij Defenture

DMO, de inkooporganisatie van de Nederlandse Defensie die de Krijgsmacht van efficiënt en veilig materieel voorziet, heeft Defenture de opdracht gegund voor de levering van tenminste 41 licht tactische voertuigen. Deze Defenture GRF voertuigen (bij Defensie bekend onder de naam VECTOR) zijn bestemd voor de Luchtmobiele Brigade (11 LMB), een eenheid van de Landmacht. Daarbij biedt dit contract Defensie de mogelijkheid om voor een langere periode additionele voertuigen aan te schaffen. Defenture zal vanaf najaar 2023 de eerste voertuigen leveren aan de Luchtmobiele Brigade en verwacht de eerste batch van 41 GRF voertuigen medio 2024 geleverd te hebben.
NGP|Defensie|Industrie Nieuws