Op 29 juni 2020 hebben de NIDV en SpaceNed een gezamenlijke werkgroep opgericht om het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te dragen.

Woensdag 3 maart presenteerden Jeroen Rotteveel (Voorzitter SpaceNed) en Ron Nulkes (Directeur NIDV) tijdens een webinar voor de leden/deelnemers van beide organisaties het eerste product van die werkgroep: een positionpaper waarin wordt gepleit voor een voortvarende beleidsvorming die het belang van ruimtevaartbeleid voor defensie én veiligheid recht doet.

Deze oproep is vooral gericht aan politieke partijen, commissieleden, betrokken departementen en het (toekomstig) kabinet.

Het belang van space

Het positionpaper benadrukt het grote maatschappelijke en militaire belang van systemen in de ruimte. Onze samenleving is daar voor haar dagelijks functioneren en voor haar veiligheid in toenemende mate van afhankelijk. Voor het handhaven van onze veiligheid is het van belang de juist balans te vinden tussen bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden en nationale inbreng daarin, en de noodzaak om te beschikken over een zeker strategisch onafhankelijk vermogen t.b.v. het eigen defensie en veiligheidsbeleid.

De kennis en kunde, technologie, competenties en portfolio van de Nederlandse ruimtevaartindustrie zijn breed. Zij raken in een aantal gebieden zeer nauw de prioriteitsgebieden van Defensie die in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda 2021-2025 (SKIA) als richtinggevend voor kennisontwikkeling zijn benoemd. Dat beeld werd bevestigd door een presentatie die werd gegeven door Bernard Buijs en Petra Wijnja van het Air&Space Warfare Centre en door Patrick Bolder van het HCSS.

Nationaal ruimtevaartbeleid en daarop gebaseerde investeringen zijn niet alleen van belang voor de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse krijgsmacht, de kennisinstituten en het bedrijfsleven, maar ook urgent. Samenwerkingsverbanden worden namelijk NU gesmeed en internationale projecten gaan NU van start. Belangrijk is daarbij ook de overweging dat investeringen in ruimtevaart zich grotendeels terugbetalen in omzet voor bedrijven en kennisinstituten, werkgelegenheid en hoogwaardige technologische kennis en know-how.

Het positionpaper van SpaceNed en NIDV is een intern document dat zal worden gebruikt als bron om politici, betrokken departementen en een toekomstig kabinet te wijzen op het belang en de urgentie van een nationaal ruimtevaartbeleid en daarop gebaseerde investeringen, maar ook op de capaciteiten van de Nederlandse Industrie en de kennisinstituten.

Website SpaceNed

 

Laatste nieuws

Nieuws: 18-07-2023

NIDV bezoekt Logistiek Centrum Woensdrecht

Op maandag 17 juli hebben de voorzitter, de directeur en de business development manager lucht van de NIDV het opleidings- en maintenance ecosysteem op Woensdrecht bezocht om kennis te maken met de Commandant van het Air Support Command van de Luchtmacht en een aantal op locatie gevestigde NIDV-bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|NIDV nieuws

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws

Nieuws: 02-03-2023

Terugblik: ruimtevaart op Govsatcom en Space4Defense

Op 23 en 24 februari hebben in Luxemburg de Govsatcom en de Space4defence conferenties plaatsgevonden. Aan beide conferenties hebben NIDV, NLR, TNO en de Nederlandse “Space” industrie deelgenomen. De Govsatcom conferentie werd bijgewoond door 900 deelnemers en werd georganiseerd door de overheid van Luxemburg. De conferentie werd geopend door de minister van defensie van Luxemburg gevolgd door diverse key note sprekers waaronder die van US Space Force, NSPA en UK Space Command. De Space4Defence is georganiseerd door het NIDV, RVO en de zuster organisaties in België en Luxemburg. Vanuit Nederland waren 26 industrieën en kennisinstellingen aanwezig. De conferentie stond in het teken van de samenwerking tussen de BENELUX landen voor toekomstige EDF calls.
NPVS|Industrie Nieuws