Op 29 juni 2020 hebben de NIDV en SpaceNed een gezamenlijke werkgroep opgericht om het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te dragen.

Woensdag 3 maart presenteerden Jeroen Rotteveel (Voorzitter SpaceNed) en Ron Nulkes (Directeur NIDV) tijdens een webinar voor de leden/deelnemers van beide organisaties het eerste product van die werkgroep: een positionpaper waarin wordt gepleit voor een voortvarende beleidsvorming die het belang van ruimtevaartbeleid voor defensie én veiligheid recht doet.

Deze oproep is vooral gericht aan politieke partijen, commissieleden, betrokken departementen en het (toekomstig) kabinet.

Het belang van space

Het positionpaper benadrukt het grote maatschappelijke en militaire belang van systemen in de ruimte. Onze samenleving is daar voor haar dagelijks functioneren en voor haar veiligheid in toenemende mate van afhankelijk. Voor het handhaven van onze veiligheid is het van belang de juist balans te vinden tussen bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden en nationale inbreng daarin, en de noodzaak om te beschikken over een zeker strategisch onafhankelijk vermogen t.b.v. het eigen defensie en veiligheidsbeleid.

De kennis en kunde, technologie, competenties en portfolio van de Nederlandse ruimtevaartindustrie zijn breed. Zij raken in een aantal gebieden zeer nauw de prioriteitsgebieden van Defensie die in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda 2021-2025 (SKIA) als richtinggevend voor kennisontwikkeling zijn benoemd. Dat beeld werd bevestigd door een presentatie die werd gegeven door Bernard Buijs en Petra Wijnja van het Air&Space Warfare Centre en door Patrick Bolder van het HCSS.

Nationaal ruimtevaartbeleid en daarop gebaseerde investeringen zijn niet alleen van belang voor de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse krijgsmacht, de kennisinstituten en het bedrijfsleven, maar ook urgent. Samenwerkingsverbanden worden namelijk NU gesmeed en internationale projecten gaan NU van start. Belangrijk is daarbij ook de overweging dat investeringen in ruimtevaart zich grotendeels terugbetalen in omzet voor bedrijven en kennisinstituten, werkgelegenheid en hoogwaardige technologische kennis en know-how.

Het positionpaper van SpaceNed en NIDV is een intern document dat zal worden gebruikt als bron om politici, betrokken departementen en een toekomstig kabinet te wijzen op het belang en de urgentie van een nationaal ruimtevaartbeleid en daarop gebaseerde investeringen, maar ook op de capaciteiten van de Nederlandse Industrie en de kennisinstituten.

Website SpaceNed

 

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 12-10-2022

Luchtmacht duidt Defensienota voor bedrijfsleven

Op 4 oktober hield het Commando Luchtstrijdkrachten bij Jetsupport op Schiphol bijeenkomst voor het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) en het NIDV Industrial Fighter AiRcraft Platform (NIFARP). 30 aanwezigen volgden de toelichting van impact van de Defensienota op de Luchtmacht en het Gouden Ecosysteem.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 22-07-2022

Farnborough: luchtvaart voor Defensie in volle zon

De hitte ten spijt vindt dit jaar de Farnborough International Airshow weer plaats. Reden te meer om als NIDV deelnemers hier te faciliteren. De uitdagingen in het luchtdomein voor Defensie en veiligheidsdiensten zijn veelzijdig en veeleisend. Gelukkig zijn de mogelijkheden en kansen voor oplossingen dat ook.
NPVS|Handel en export|Industrie Nieuws