Op 29 juni 2020 hebben de NIDV en SpaceNed een gezamenlijke werkgroep opgericht om het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te dragen.

Woensdag 3 maart presenteerden Jeroen Rotteveel (Voorzitter SpaceNed) en Ron Nulkes (Directeur NIDV) tijdens een webinar voor de leden/deelnemers van beide organisaties het eerste product van die werkgroep: een positionpaper waarin wordt gepleit voor een voortvarende beleidsvorming die het belang van ruimtevaartbeleid voor defensie én veiligheid recht doet.

Deze oproep is vooral gericht aan politieke partijen, commissieleden, betrokken departementen en het (toekomstig) kabinet.

Het belang van space

Het positionpaper benadrukt het grote maatschappelijke en militaire belang van systemen in de ruimte. Onze samenleving is daar voor haar dagelijks functioneren en voor haar veiligheid in toenemende mate van afhankelijk. Voor het handhaven van onze veiligheid is het van belang de juist balans te vinden tussen bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden en nationale inbreng daarin, en de noodzaak om te beschikken over een zeker strategisch onafhankelijk vermogen t.b.v. het eigen defensie en veiligheidsbeleid.

De kennis en kunde, technologie, competenties en portfolio van de Nederlandse ruimtevaartindustrie zijn breed. Zij raken in een aantal gebieden zeer nauw de prioriteitsgebieden van Defensie die in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda 2021-2025 (SKIA) als richtinggevend voor kennisontwikkeling zijn benoemd. Dat beeld werd bevestigd door een presentatie die werd gegeven door Bernard Buijs en Petra Wijnja van het Air&Space Warfare Centre en door Patrick Bolder van het HCSS.

Nationaal ruimtevaartbeleid en daarop gebaseerde investeringen zijn niet alleen van belang voor de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse krijgsmacht, de kennisinstituten en het bedrijfsleven, maar ook urgent. Samenwerkingsverbanden worden namelijk NU gesmeed en internationale projecten gaan NU van start. Belangrijk is daarbij ook de overweging dat investeringen in ruimtevaart zich grotendeels terugbetalen in omzet voor bedrijven en kennisinstituten, werkgelegenheid en hoogwaardige technologische kennis en know-how.

Het positionpaper van SpaceNed en NIDV is een intern document dat zal worden gebruikt als bron om politici, betrokken departementen en een toekomstig kabinet te wijzen op het belang en de urgentie van een nationaal ruimtevaartbeleid en daarop gebaseerde investeringen, maar ook op de capaciteiten van de Nederlandse Industrie en de kennisinstituten.

Website SpaceNed

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 29-07-2021

Delftse bedrijven aan de slag met swarm-based verkenning

Delft Dynamics B.V., Tective Robotics, Avalor AI en TNO gaan samenwerken om een zwerm-gebaseerde verkenningscapaciteit naar het Nederlandse Ministerie van Defensie te brengen in het gegunde defensietechnologieproject SPEAR (Swarm-based Persistent Autonomous Reconnaissance)! Dit project zal worden ondersteund door de eenheid Robotica & Autonome Systemen (RAS) van 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht.
NPVS|Innovatie|Industrie Nieuws

Nieuws: 23-07-2021

Delegatie Lockheed Martin bezoekt vliegbasis Eindhoven

Op 22 juli heeft een delegatie van Lockheed Martin, samen met een aantal NIDV-bedrijven, Vliegbasis Eindhoven bezocht. Deze week is Lockheed Martin met de delegatie op bezoek in Nederland om kennis te maken met het bedrijfsleven die zij mogelijk kunnen betrekken bij toekomstige projecten.
NPVS|Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 01-07-2021

Commandant LSK Luyt ontvangt ambitiedocument NPVS

Het NIDV-platform Vliegende Systemen (NPVS) is al sinds jaar en dag een ontmoetingsplaats voor bedrijven die actief zijn in de luchtvaartsector. De afgelopen jaren is het interessegebied van het platform verbreed tot vier thema’s, Fixed Wing, Rotary Wing, Onbemand en Space. Om in militaire termen gesproken “doel en oefening” van het platform duidelijk te maken is een ambitiedocument geschreven. Dat document is op 28 juni jl. door NIDV-voorzitter Hans Hillen aangeboden aan luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws