De NIDV is tevreden met de moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen over het optimaal gebruik maken van de Nederlandse maritieme industrie voor de toekomstige onderzeeboten. De motie geïnitieerd door het kamerlid Stoffer (SGP) wordt breed gesteund in het parlement. Deze haakt aan op het maatwerk en de kansen voor de Nederlandse defensieindustrie. “Het nationale veiligheidsbelang en de economische waarde van de marinebouw in Nederland zijn groot. Het is goed dat de kamer de kracht van deze zelfscheppende sector nog eens onderstreept, ook bij het onderzeebootdossier. Een zo groot mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse industrie is essentieel!” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV.

Bij de industrie is er geen twijfel dat Nederlandse bedrijven een substantiële rol kunnen vervullen bij de ontwikkeling, bouw en instandhouding van de nieuwe boten. “Bedrijven uit het NIDV marinebouwcluster zijn al decennia hoofdleverancier van de Koninklijke Marine en ook vele andere landen maken graag gebruik van de Nederlandse expertise. Het is daarmee logisch dat Defensie eerst kijkt wat er in Nederland mogelijk is om kennis te behouden en de sector te versterken.”

Ook de exportmotie geïnitieerd door kamerlid Van Helvert ondersteunt de Nederlandse industrie. “Deelnemende Nederlandse bedrijven in dit onderzeebootproject moeten de kans krijgen hun producten op de wereldmarkt af te zetten. Deze motie biedt daarvoor een goede basis.”

De NIDV komt actief op voor de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie. Zowel via verschillende ministeries alsook via de Tweede Kamer zet de NIDV zich in voor een duurzame positionering van de Nederlandse DVI en het ondersteunen van wet- en regelgevingsprocessen vanuit een industrie-perspectief.

Vindt de moties hier hier 

Laatste nieuws

Nieuws: 03-07-2023

Maritiem Masterplan goedgekeurd door Nationaal Groeifonds

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds €210 miljoen toegekend gekregen, waarvan €110 miljoen voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft als doel de energietransitie in de maritieme sector te versnellen: een stap die de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen versnelt.
NMC|Innovatie|Algemeen

Nieuws: 29-06-2023

Contract ondertekend voor nieuwe Anti Submarine Warfare Fregatten

Den Helder, 29 juni 2023 – Defensie, Damen en Thales hebben op de eerste dag van de Marinedagen/Sail in Den Helder het contract ondertekend voor het ontwerp, de bouw en de levering van vier Anti Submarine Warfare (ASW)-Fregatten; twee zijn bestemd voor Nederland en twee voor België. De overeenkomst werd op Zr.Ms. Karel Doorman getekend door de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat, Damen Shipyards Group CEO Arnout Damen, Damen Naval Managing Director Roland Briene en Thales Nederland CEO Gerben Edelijn.
NMC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen