Op 9 december heeft er digitaal een marktinformatiesessie plaatsgevonden, waarin de overheid haar plannen voor Counter-UAS heeft gepresenteerd aan de industrie. De verschillende krijgsmachtdelen van Defensie hebben samen met de Politie inzicht gegeven in de ontwikkelingen op dit technologiegebied en waar zij daarin tegenaanlopen. Met het bieden van die inzichten willen Defensie en de Politie het voor de industrie mogelijk maken om een bijdrage te leveren in de verdere ontwikkeling van Counter-UAS.

Unmanned Aircraft Systems (UAS), beter bekend als drones, zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Naast de positieve mogelijkheden die drones brengen, kunnen zij ook een dreiging vormen, bijvoorbeeld als drager van een explosief of door het bloot te stellen van militaire eenheden. Het kunnen counteren van UAS (C-UAS) is dan ook een hoge prioriteit bij Defensie en de politie organisatie.

Defensie heeft in dit kader een Nucleus C-UAS opgericht om counter UAS oplossingen te onderzoeken. De Nucleus C-UAS richt zich op diverse types van sensoren zoals radar (3D), RF, akoestiek en camera (IO/EO), en onderzoekt de mogelijkheden van de diverse hard- en softkill oplossingen. Bijvoorbeeld als zelfbescherming bij statisch en mobiel optreden maar ook bij grootschalige conflicten. Tevens levert Defensie in dit kader militaire bijstand voor nationale operatien.

Met de razendsnelle technologische ontwikkeling van drones, ontwikkelt de markt om deze drones te counteren zich net zo snel mee. Defensie en de politie moeten snel kunnen reageren op deze veranderingen en zoekt hiervoor nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en (inter)nationale veiligheid industrieën. Kort cyclische innovatie is hierbij een vereiste, om nu en in de toekomst resistent te blijven tegen de nieuwe vormen van UAS.

Deze marktinformatiesessie is een van de nieuwe initiatieven waarin Defensie, de Politie en de industrie gezamenlijk werken aan oplossingen om UAS te counteren.

Laatste nieuws

Nieuws: 01-12-2022

Defensie Innovatie Competitie 2022 “Into Space” gewonnen door IsiSpace

Een week na het uitkomen van de Defensie Ruimte Agenda verkoos het ministerie op 30 november de winnaar van de Defensie Innovatie Competitie 2022: een prototype boordradio van IsiSpace. Hiermee zet Defensie een volgende stap in het Ruimtedomein. Directe toepasbaarheid van dit voorstel gaf de doorslag boven de 4 overige finalisten, waaronder NIDV-deelnemers AAC Hyperion en S&T. Het prijzengeld van €200.000,- kan dus direct in gezamenlijke doorontwikkeling gestoken worden.
NPVS|Innovatie|Algemeen

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 12-10-2022

Luchtmacht duidt Defensienota voor bedrijfsleven

Op 4 oktober hield het Commando Luchtstrijdkrachten bij Jetsupport op Schiphol bijeenkomst voor het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) en het NIDV Industrial Fighter AiRcraft Platform (NIFARP). 30 aanwezigen volgden de toelichting van impact van de Defensienota op de Luchtmacht en het Gouden Ecosysteem.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws