Met de ondertekening van de gemeenschappelijke verklaring door staatssecretaris Barbara Visser en haar Duitse ambtgenoot voor versterking van de samenwerking op het gebied van materieelprojecten en ondersteunende veiligheids- en industriële samenwerking, wordt een volgende stap gezet in de intensieve samenwerking met Duitsland, ook voor de defensiesector.

De NIDV onderschrijft dat strategische samenwerking met Duitsland op materieelgebied ten goede komt aan de Duits/Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis, waarin de gehele keten van ontwikkeling en gebruik kan worden betrokken. Voor de Nederlandse defensiesector is Duitsland een uitermate belangrijke handelspartner.

De NIDV zal bij de uitwerking van dit initiatief nauw samenwerken met haar zusterorganisatie Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), waarmee op 4 februari nog een succesvol DE/NL webinar in het kader van het Europees Defensie Fonds is georganiseerd. Mede daardoor zijn nieuwe business-to-business contacten ontstaan en bestaande verdiept.

De NIDV is van harte bereid om bij te dragen aan de intensivering van de samenwerking.

Bron: Defensie.nl