Het NIDV Informatie Voorzienings Platform (NIVP) heeft op 9 september een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van AI bij Defensie. De bijeenkomst is opgezet met hulp van de Nederlandse AI Coalitie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Royal NLR en het ministerie van Defensie. De meer dan 40 aanwezige bedrijven en kennisinstellingen zijn tijdens deze dag met Defensie de dialoog aangegaan en met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en initiatieven bij dit onderwerp. Afgesproken is dat bij diverse onderwerpen vervolgsessies worden georganiseerd.

Voorzitter van het NIVP, Wilco Riemersma, Senior Vice President CGI (sector leader government), heeft iedereen aangemoedigd om echt met elkaar naar oplossingen te kijken. Jeroen van der Vlugt, Chief Information Officer (CIO) bij het ministerie van Defensie is ingegaan op de defensiestrategie en samenwerking binnen de Gouden Driehoek. Kees van der Klauw en Antoine Smallegange (beide NL AI-coalitie) lieten zien wat de uitdagingen zijn, maar ook mogelijke oplossingen.

Door samenwerking tussen Defensie/overheid, industrie en kennisinstituten wordt de toepassing van data science en AI binnen de krijgsmacht integraal benaderd en de impact van innovatieve toepassing vergroot. Met als doel om in de komende vijf jaar, een fundament te leggen voor de optimale inzet van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht, zodat de defensieambities in 2035 gerealiseerd worden.

Eén van de vijf sporen van de nieuwe defensiestrategie Data Science en AI is het spoor voor onbemande systemen. Commandant RAS luitenant-kolonel Sjoerd Mevissen en Innovatiemanager RAS, luitenant-kolonel Martijn Hädicke van de Koninklijke Landmacht, hebben tijdens dit event de use-case van AI voor Robotics Autonomous Systems (RAS) toegelicht. Dit betreft data science en AI t.b.v. onbemande voertuigen en zwermen drones:

  • Sense
  • Navigate
  • Communicate
  • Interact
  • Decide

Een ingewikkeld werkterrein waar diverse disciplines van ICT-hardware, ICT-architectuur, ICT-software, sensoren, algoritmen, data analisten en militaire domeinkennis samen nodig zijn. Dat begint met het gezamenlijke doel begrijpen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 30-06-2021

Cybersecurity: nieuwe handreiking NCSC en cybersecuritybeeld 2021

Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.
NIVP|Veiligheid|Algemeen

Nieuws: 30-06-2021

Defensie beveiligt radioapparatuur met Nederlandse versleuteling

Veilige communicatie is essentieel voor militairen in het veld. Daarom wordt hun persoonlijke radiocommunicatieapparatuur voorzien van Nederlandse cryptografie. Het digitaal versleutelen van de verzonden en ontvangen informatie voorkomt verstoring en afluistering. Defensie tekende maandag het contract voor deze opdracht met NIDV-deelnemer Technolution.
NIVP|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 21-06-2021

Volgende stap Grensverleggende IT (GrIT)

Het project Grensverleggende IT (GriT) heeft een volgende formele stap gemaakt. Eerder dit jaar kon de opdracht gegund worden aan het consortium ATOS, IBM, Unica (met daarbij vele toeleveranciers). Voor de daadwerkelijke start met de eerste ‘blokken’ is nu door het BIT groen licht gegeven. Ondanks eerdere vertraging kan er nu weer verder worden gewerkt aan dit grote project.
NIVP|Defensie|Algemeen