Het NIDV Informatie Voorzienings Platform (NIVP) heeft op 9 september een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van AI bij Defensie. De bijeenkomst is opgezet met hulp van de Nederlandse AI Coalitie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Royal NLR en het ministerie van Defensie. De meer dan 40 aanwezige bedrijven en kennisinstellingen zijn tijdens deze dag met Defensie de dialoog aangegaan en met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en initiatieven bij dit onderwerp. Afgesproken is dat bij diverse onderwerpen vervolgsessies worden georganiseerd.

Voorzitter van het NIVP, Wilco Riemersma, Senior Vice President CGI (sector leader government), heeft iedereen aangemoedigd om echt met elkaar naar oplossingen te kijken. Jeroen van der Vlugt, Chief Information Officer (CIO) bij het ministerie van Defensie is ingegaan op de defensiestrategie en samenwerking binnen de Gouden Driehoek. Kees van der Klauw en Antoine Smallegange (beide NL AI-coalitie) lieten zien wat de uitdagingen zijn, maar ook mogelijke oplossingen.

Door samenwerking tussen Defensie/overheid, industrie en kennisinstituten wordt de toepassing van data science en AI binnen de krijgsmacht integraal benaderd en de impact van innovatieve toepassing vergroot. Met als doel om in de komende vijf jaar, een fundament te leggen voor de optimale inzet van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht, zodat de defensieambities in 2035 gerealiseerd worden.

Eén van de vijf sporen van de nieuwe defensiestrategie Data Science en AI is het spoor voor onbemande systemen. Commandant RAS luitenant-kolonel Sjoerd Mevissen en Innovatiemanager RAS, luitenant-kolonel Martijn Hädicke van de Koninklijke Landmacht, hebben tijdens dit event de use-case van AI voor Robotics Autonomous Systems (RAS) toegelicht. Dit betreft data science en AI t.b.v. onbemande voertuigen en zwermen drones:

  • Sense
  • Navigate
  • Communicate
  • Interact
  • Decide

Een ingewikkeld werkterrein waar diverse disciplines van ICT-hardware, ICT-architectuur, ICT-software, sensoren, algoritmen, data analisten en militaire domeinkennis samen nodig zijn. Dat begint met het gezamenlijke doel begrijpen.

Laatste nieuws