Met zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst’ geeft de staatssecretaris van Defensie opvolging aan zijn toezegging in het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni jl. In de offerteaanvraag wordt opgenomen dat de werven punten kunnen verdienen wanneer zij de Nederlandse industrie betrekken.

In het commissiedebat Materieel Defensie op 29 juni jl. heeft de staatssecretaris van Defensie toegezegd om “aanvullend informatie te verschaffen over de onderzochte opties voor het vervolg van de verwervingsvoorbereidingsfase van de vervanging onderzeebootcapaciteit en de daarbij geïnventariseerde risico’s.” Ook zegde hij toe uiterlijk 2 oktober 2022 een brief te sturen ter toelichting op de beoogde offerteaanvraag in het laatste kwartaal van dit jaar.

Duidelijk is dat de werven punten kunnen verdienen wanneer zij de Nederlandse defensie-technologische en -industriële basis betrekken bij ontwerp, productie en/of instandhouding van kritische systemen. Het maakt onderdeel uit van de gunningscriteria waarmee de kandidaatwerven zich kunnen onderscheiden. Dit sluit aan bij de gezamenlijke uitdrukkelijke oproep van NIDV, VNO-NCW/MKB Nederland, FME en NMT. Er wordt een industriële samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de winnende werf, waarin de samenwerking tussen de werf en de Nederlandse industrie wordt vastgelegd.

Dit is belangrijk voor de Nederlandse industrie verenigd in het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC), die zich voorbereidt op inschakeling van Nederlandse bedrijven in dit project. Gezamenlijk hebben zij een Onderzeebootplaat opgesteld, die aangeeft bij welke kritische onderzeebootsystemen Nederlandse bedrijven een rol kunnen spelen. NIDV gaat ondertussen door om maximale invulling te geven aan Nederlandse industriële betrokkenheid, ook met bezoeken aan alle kandidaatwerven op locatie.

Laatste nieuws

Nieuws: 27-06-2022

Betrek Nederlandse industrie bij aanschaf nieuw defensiematerieel

De Nederlandse industrie moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel, in het bijzonder op (niche) terreinen waar Nederland nu nog veel hoogwaardige kennis en kunde heeft. Dat zeggen NIDV, NMT en FME en VNO-NCW vandaag in een gezamenlijke oproep. ‘In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buiten spel staan’, aldus de vier ondernemersorganisaties die de politiek om garanties hiervoor vragen in
DUKC|Industrie Nieuws

Nieuws: 08-06-2022

Nederlandse onderwatertechnologie van wereldklasse op UDT-beurs

Op de driedaagse beurs Undersea Defence and Technology (UDT) te Ahoy Rotterdam staan 12 NIDV-deelnemers in het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) in een gezamenlijke stand. In één oogopslag is duidelijk hoe sterk de Nederlandse kennisbasis is in haar diepgang en samenwerking.
DUKC|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws

Nieuws: 04-04-2022

“Offerte aanvraag nieuwe onderzeeboten eind 2022”

Het Ministerie van Defensie stapt af van van het huidige complexe dialoogproces voor de verwerving van nieuwe onderzeeboten. Het is de bedoeling om sneller een offerteaanvraag in te dienen, maar de planning vertraagt. Ook wordt er langer doorgevaren met twee van de vier oude onderzeeboten. Dat staat in de brief van het Ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer van 1 april jl. waarin de voorgang van het project is beschreven. Meer duidelijkheid dus, maar betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie wordt nauwelijks genoemd, behoudens een mogelijke rol bij de instandhouding.
DUKC|Algemeen