Wat heeft 2022 gebracht voor internationale samenwerking op onderzoek en innovatie in de defensie-en veiligheidssector, en wat heeft 2023 in petto? Ron Nulkes blikt terug en vooruit.

EDF: uitslagen, tussenstand, vooruitblik

De gunning van de eerste call van het EDF uit 2021 omvatte €1,2 miljard voor 61 projecten. We telden 44 Nederlandse deelnames in 23 consortia voor onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten waaraan het fonds +/- €495 miljoen toekent. Hiermee scoort Nederland hoog in de ranglijst van deelnemende lidstaten.

Voor de tweede call van het EDF, 2022, zijn in totaal 134 voorstellen  ingediend voor de deadline van 24 november. De Europese Commissie maakt uiterlijk in juni 2023 de gunning bekend.

Met de Stoplichtlijst EDF-prioriteiten heeft Defensie aan geïnteresseerde bedrijven duidelijk gemaakt welke voorstellen Defensie of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) konden steunen, mogelijk konden steunen of in het geheel niet voor steun in aanmerking zouden komen. Welke voorstellen daadwerkelijk zijn ingediend via Den Haag bij de Europese Commissie is  commercieel vertrouwelijk. Het wachten is dan ook op de uitkomst.

Voor 2023 is het belangrijk te onderstrepen dat het EDF drie financiële pijlers kent:

  1. De EDF-subsidie van de Europese Commissie (een percentage van de subsidiabele kosten);
  2. Financiering van een deel van de projectkosten voor ontwikkelprojecten door Defensie en EZK, en;
  3. Eigen middelen van de kennisinstellingen en industrie.

De NIDV is blij dat een aantal bedrijven van advies is gediend, bijvoorbeeld over hoe de kosten van een voorstel zo volledig mogelijk bij de Europese Commissie kunnen worden gedeclareerd. Ook is samen met de RVO actief bemiddeld door onder meer matchmaking-sessies te organiseren en aandacht voor het EDF te schenken bij handelsmissies.

Al langer wordt samen met Defensie en EZK gewerkt aan de strategische Nederlandse inzet voor Europese Defensie Samenwerking, in het bijzonder het EDF. Sinds maart is daartoe overleg gehouden; binnenkort wordt duidelijk welke richting Nederland structureel met het EDF in wil. Dit wordt met de NIDV-achterban gedeeld.

Inmiddels wordt gewerkt aan het derde werkprogramma voor 2023 waarvoor de calls eind maart verschijnen. De thema’s waarop Defensie wil inzetten, worden zo snel mogelijk met u gedeeld. Een uitstekend georganiseerde matchmaking sessie op 16 november in Ahoy (voorafgaande aan de NEDS2022) heeft een goede basis gelegd voor het vinden van internationale partners voor EDF-projecten.

Voor internationale partnerschappen werken we met RVO en de ministeries aan een EDF-innovatiemissie naar Parijs voor van 14 tot en met 16 maart 2023, een bedrijvenmissie naar Rheinmetall in april en een innovatiedag te Griekenland in mei. Als u geïnteresseerd bent, houdt u dan onze berichtgeving goed in de gaten.

Als u vragen hebt, bijvoorbeeld over hulp bij het vinden van internationale partners, dan is de NIDV beschikbaar (info@nidv.eu). We kunnen u ook verwijzen voor vragen over cofinanciering.

Innovatiefonds EU

De Europese Unie werkt aan een nieuw innovatiefonds, dat begin 2023 operationeel wordt. Dit fonds zal innovatieve bedrijven in de EU helpen om hun dual use-ideeën op de markt te brengen. Naast financiële middelen van de EU vraagt ze ook van lidstaten een bijdrage, en poogt ze andere publieke en private financiering in te schakelen.

Innovatie NAVO

De NAVO wil vernieuwing van het bondgenootschap vormgeven met de Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Dit initiatief, dat alle 30 NAVO-bondgenoten steunen, zal vanaf april 2023 beginnen met enkele pilots.

22 NAVO-landen hebben daarnaast het NATO Innovation Fund opgericht met een budget van € 1 miljard. Dit durfkapitaalfonds kan strategische investeringen doen in startups die dual-use emerging and disruptive technologies ontwikkelen op gebieden van cruciaal belang voor de veiligheid van de bondgenoten. Het fonds wordt vanaf begin 2023 operationeel, maar zal net als DIANA enige tijd nodig hebben om op stoom te komen. Dit houden we in de gaten.

Laatste nieuws