Nederland en België werken samen aan de vervanging van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen. Op dinsdag 30 november werden de namen van de schepen bekend gemaakt. De zes Nederlandse schepen krijgen de namen Zr.Ms. Vlissingen, Zr.Ms. Scheveningen, Zr.Ms. IJmuiden, Zr.Ms. Harlingen,  Zr.Ms. Delfzijl en Zr.Ms. Schiedam. Gelijktijdig was in de Franse havenstad Concarneau de kiellegging van het eerste Belgische schip.

Nederland en België werken samen aan de vervanging van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen. Op dinsdag 30 november werden de namen van de schepen bekend gemaakt. De zes Nederlandse schepen krijgen de namen Zr.Ms. Vlissingen, Zr.Ms. Scheveningen, Zr.Ms. IJmuiden, Zr.Ms. Harlingen,  Zr.Ms. Delfzijl en Zr.Ms. Schiedam. Gelijktijdig was in de Franse havenstad Concarneau de kiellegging van het eerste Belgische schip.

Het is een bestaand gebruik om oorlogsschepen onder andere ook de naam van landstreken, provincies of steden te geven. Gekozen is voor zes namen van havenplaatsen die de schepen ook daadwerkelijk kunnen bezoeken. Dit leidt vaak tot verbondenheid tussen het schip en de stad. Ook België koos voor namen van de steden. Door samen voor stedennamen te kiezen wordt de maritieme samenwerking tussen de landen nogmaals bevestigd.

De Nederlandse Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en de Belgische Chef Defensie admiraal Michel Hofman legden gezamenlijk de kiel. Generaal Eichelsheim: “De kiellegging van dit eerste mijnenbestrijdingsvaartuig is een feestelijk moment. Het is alvast het begin van het fysieke resultaat. Ik ben dankbaar voor de binationale samenwerking en kijk uit naar de nieuwe schepen.”

Intensieve samenwerking

Nederland en België hebben een brede marinesamenwerking. Er zijn onder andere gezamenlijke opleidingen, trainingen en operaties. Ook werken de landen samen voor de aanschaf van materieel, zoals deze mijnenbestrijders en multipurpose fregatten. België is de leidende partij bij de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit en Nederland bij de M-fregatten. Nu de kiel is gelegd, start de bouw van de schepen. Naar verwachting zullen alle schepen rond 2030 klaar zijn. Het eerste Nederlandse schip zal in 2025 de haven van Den Helder binnenvaren. Het eerste Belgische schip, waarvan nu de kiel is gelegd, zal in 2024 worden overgedragen aan de Belgische marine.

Nieuwe manier aanpak mijnenbestrijding

De huidige mijnenjagers zijn meer dan 30 jaar oud. Ze naderen het einde van de levensduur. Operationeel zijn ze niet langer opgewassen tegen nieuwe vormen van dreiging. De toekomstige vaartuigen zijn voorzien van de nieuwste technologieën. De schepen krijgen een uitgebreid pakket onbemande oppervlakte- en onderwatersystemen. Denk bijvoorbeeld aan vliegende- en mijnenvegende drones. Daardoor hoeven de schepen en hun bemanning niet meer een gebied in te varen waar zeemijnen en andere explosieven kunnen liggen.

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd over de naamgeving van de mijnenbestrijdingsvaartuigen en over de stand van  zaken van de uitvoering van de  motie-Van den Nieuwenhuijzen over het vernoemen van marineschepen naar vrouwen met een grote betekenis voor de Nederlandse vrijheid. Defensie zal deze wens van de Kamer uitvoeren en de twee nieuwe fregatten die de M-fregatten zullen vervangen, naar vrouwen vernoemen, met inachtneming van de gebruikelijke procedure. De namen van de nieuwe fregatten zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Overgenomen van Defensie.nl.

Laatste nieuws