Damen Shipyards Den Helder heeft op 14 juli 2021 de Zr.Ms. Snellius, na haar mid-life update, weer overgedragen aan de Koninklijke Marine. De werkzaamheden aan het hydrografische opnemingsvaartuig omvatten een complex en divers programma van werkzaamheden, waarvan de voltooiing bijna een jaar in beslag heeft genomen, Het schip is eerder dan de overeengekomen datum opgeleverd.

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Directie Materiële Instandhouding (DMI) waren verantwoordelijk voor dit groot onderhoud aan het schip. Zij hebben de werf in Den Helder opdracht gegeven zowel de mid-life update, als het benodigde meerjaarlijks onderhoud gelijktijdig uit te voeren. Een deel van het project werd uitgevoerd op het overdekte terrein van Damen Shiprepair in Harlingen.

De opdracht werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met tal van partners uit de gehele Nederlandse maritieme industrie, zoals Nevesbu, Wartsila, Braspenning, Eekels, RH Marine, Bakker Sliedrecht, Rohde & Schwarz en Kongsberg. Tijdens het project zijn veel van de platforms en Sewaco-systemen vervangen of gereviseerd. Ook is een aantal werkzaamheden uitgevoerd om het 15 jaar oude schip klaar te maken voor de tweede helft van haar levenscyclus.

Na de voltooiing van de werkzaamheden onderging het vaartuig een uitgebreide testperiode en is het nu weer klaar om hydrografische werkzaamheden voor de Koninklijke Marine uit te voeren. Eerder onderging haar zusterschip, Zr.Ms. Luymes, vrijwel hetzelfde onderhoud- en moderniseringsprogramma op de werf. Dit vaartuig opereert inmiddels weer succesvol.

Zr.Ms. Luymes (A803) en Zr.Ms. Snellius (A802), die in 2003 en begin 2004 in gebruik zijn genomen, markeerden het begin van een nieuw hoofdstuk voor de Nederlandse Hydrografische Dienst. De twee hydrografische opnemingsvaartuigen, die zijn uitgerust met de modernste technologie op het gebied van hydrografie en hebben de belangrijke taak om de zeebodem in kaart te brengen. Zij doen dit met name in de Noordzee en delen van het Caribisch gebied. De schepen zijn gebouwd door Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) met zoals gebruikelijk een sterke participatie van de Nederlandse maritieme industrie. Meer dan 80% van de aankoopwaarde werd gegund aan Nederlandse maritieme toeleveranciers, waaronder diverse kleine en middelgrote ondernemingen.

Met de oplevering van de Zr.Ms. Snellius is voor Damen Shipyards Den Helder een grootschalig project van mid-life upgrades van Zr.Ms Pelikaan, Zr.Ms. Luymes en Zr.Ms. Snellius succesvol afgerond.

Laatste nieuws