+31 (0) 70 3644807

Search

Helicopterplatform  (HELI)

Veiligheid vanuit de lucht

Kenmerk van dit NIDV-platform is dat het specifiek gericht is op de ontwikkeling, productie, onderhoud, instandhouding, verbetering en modernisering van helikopters. De leden van het Platform Helikopterbedrijven zijn betrokken bij helikopters die ingezet worden voor militaire doeleinden en voor nationale veiligheid.

Op dit moment lopen er geen programma’s voor de aanschaf van nieuwe helikopters. Wel zijn er nog openstaande compensatieverplichtingen die buitenlandse fabrikanten (original equipment manufacturers, OEM’s) moeten nakomen. Deze zijn overeengekomen als tegenprestatie voor de aankoop van helikopters door de Nederlandse overheid, zoals de NH90, Apache en Chinook. Verder is er vanuit het platform continu aandacht voor het in stand houden van de gehele vloot. De leden van HELI hebben regelmatig overleg en versterken elkaar bij de collectieve internationale marketinginspanningen en exportmogelijkheden.

Nederland helikopterland
Een helikopter bevat unieke technologieën. De leden van HELI ontwikkelen steeds weer nieuwe kennis en technologieën, waardoor Nederland meer en meer een ‘helikopterland’ wordt als het gaat om bedrijvigheid op dit vlak. Of het nu gaat om militaire of civiele helikopters; in beide gevallen bevatten ze bijzondere technieken en moeten ze multifunctioneel inzetbaar zijn. De markt voor nationale veiligheid is een duidelijke groeimarkt. De deelnemende bedrijven aan het platform werken collectief aan het uitbreiden en vergroten van het nationale en internationale marktaandeel. Het gaat daarbij om de volledige life cycle van een helikopter.

Kansen
Vanwege de kennis en kwaliteiten van het Nederlandse bedrijven wordt er nauw samengewerkt met het ministerie van Defensie, Defensie Helikopter Commando, Defensie Materieel Organisatie, Logistiek Centrum Woensdrecht en andere Nederlandse overheden. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht en de richting voor kennisontwikkeling wordt besproken.
Het Platform Helikopterbedrijven creëert kansen voor de deelnemers door het faciliteren van contact en overleg met Defensie en organisaties op het gebied van nationale veiligheid en gezamenlijke inspanning voor marktuitbreiding, marktvergroting, export en het nationaal en internationaal zichtbaar maken van deze technologisch hoogwaardige bedrijven.

Contactpersoon

Jelle Zijlstra

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail

 

Jaarvergadering Platform

2018: 04-09, Den Helder

Presentaties