Met haar onderzoek naar ‘Gendergerelateerde normbeelden op de KMA’ heeft tweede luitenant Irina Tziamali de Jan Gmelich Meijling (JGM) scriptieprijs gewonnen. Haar onderzoek is van belang bij het verbeteren van de inzet en vernieuwing binnen de eigen organisatie en heeft veel actuele maatschappelijke meerwaarde in het publieke domein. Daarmee liet zij de sterke concurrentie achter zich. Aan de prijs is voor de winnaar een cheque van € 2500 verbonden.

Luchtmacht Kapitein Laurens Jonkheijm (student aan de TU-Delft) en Lars van der Hoeve (student aan de UTwente) zijn met hun Masterthesis scriptie 2e en 3e geworden met de onderzoeken ‘Predicting helicopter damage by drones’ en ‘Authenticatie met fysieke onkloonbare sleutels’. De JGM-scriptieprijs is tijdens de NIDV jaarvergadering op 18 mei door Voorzitter NIDV Hans Hillen uitgereikt.

Gendergerelateerde normbeelden

In haar winnende scriptie heeft Irina Tziamali zich verdiept in de invloed van gendergerelateerde normbeelden. Het betrof hier een kwalitatief onderzoek naar de invloed van deze normbeelden op de alledaagse informele vorming bij cadetten op de Koninklijke Militaire Academie. Naast literatuurstudie verrichte ze hiervoor zeer uitgebreid, zorgvuldig empirisch onderzoek, bestaande uit onder andere participerende observatie onder meer dan 30 cadetten en individuele en groepsinterviews met 23 mannelijke en vrouwelijke cadetten. Hieruit bleek dat – hoewel de afgelopen decennia veel is verbeterd op het gebied van genderongelijkheid–  de heersende informele normbeelden op de KMA nog altijd vooral ‘mannelijk’ zijn. Bewustwording en dagelijks informeel verzet als antwoord op dagelijkse informele normbeelden blijken echter belangrijke stappen naar verbetering te zijn.

Dit jaar geen winnaar dus met een technische scriptie, maar iemand dit aandacht schenkt aan een actueel thema, bepalend ook voor de beeldvorming over de krijgsmacht. Ook de CDS heeft bij de opening van het academisch jaar van de NLDA aandacht gevraagd voor gendergelijkheid. In het kort gaf hij aan dat vrouwen wat meer masculien gedrag mogen vertonen, en mannen meer feminiene eigenschappen mogen laten zien. Hij beoogt daarmee een betere genderbalans te verkrijgen. De scriptie van Irina Tziamali draag daar zeker aan bij!

Jan Gmelich Meijling scriptieprijs

Jan Gmelich Meijling heeft veel betekend voor defensie. Begonnen als marineofficier vervulde hij al gauw bestuursfuncties. Na raadslid en wethouder te zijn geweest in Oegstgeest, ging hij als burgemeester naar Castricum. Daarna werd hij benoemd in de belangrijkste stad van de Koninklijke Marine, Den Helder. Als staatssecretaris van Defensie heeft hij vooral de afschaffing van de opkomstplicht op zijn palmares. Daarna bleef hij behouden voor defensie als voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

Zoals elk jaar zijn er weer veel scripties ingezonden door 5 verschillende instellingen, t.w. Politie Academie, NL Instituut Publieke Veiligheid (voorheen IFV), Nederlandse Defensie Academie en TU Delft en UTwente. Daaruit zijn drie scripties genomineerd door een vakjury. De jury heeft de scripties beoordeeld op academisch niveau, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan het verbeteren van de publieke veiligheidsorganisaties, commerciële aantrekkelijkheid en mate van vernieuwing. De JGM scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt.

Eerdere winnaars van de JGM scriptieprijs

2020: 2e luitenant Lonneke van Bemmel, NLDA
2019: 2e luitenant Iris Waterlander, NLDA
2018: Eva Bontje, NLDA
2017: Luitenant ter zee der 3e klasse Perry Eeuwijk, NLDA
2016: Evelien Aangeenbrug, Politie Academie

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 27-09-2023

Projectendag Defensie en NIDV 2023: Geen business as usual

De Projectendag van Defensie en NIDV op de Kromhoutkazerne, elke vierde dinsdag van september, begint een begrip te worden voor bedrijven in de defensie-en veiligheidssector. De focus ligt op de Defensiebijlages bij de miljoenennota, in het bijzonder het Defensie Projectenoverzicht (DPO). Vanuit COMMIT waren projectleiders en inkopers weer volop aanwezig met 160 NIDV-deelnemers om inzicht te krijgen in  behoeftes en projecten waaraan het Nederlands bedrijfsleven kan bijdragen.
NIDV nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws

Nieuws: 15-09-2023

Terugblik: kennis, productie, en overheid op DSEI

De Defence and Security Equipment International (DSEI) van 12 tot 15 september is vandaag succesvol afgerond. Het gezamenlijk paviljoen van ministeries, bedrijfsleven en kennisinstellingen was de hele week de spil van de Nederlandse aanwezigheid. Een bijzonder visitekaartje voor de kwaliteiten van de Nederlandse aanpak was Zr. Ms. De Ruyter aan de wal.
Handel en export|Algemeen