Voor de eerste digitale editie van de NEDS 2020 Digital is breed waardering geuit. Het evenement vond dit jaar in een volledige digitale omgeving plaats maar was desondanks goed in staat om overheid, industrie en kennisinstellingen bij elkaar te brengen.

Het concept was dit jaar anders dan gebruikelijk met een speciale dag die in het teken van Startups stond en meerdere sessies over twee dagen. Hierdoor was het mogelijk om een groot aantal digitale break-outsessies te faciliteren voor en door zowel overheid als industrie. Voor het komende jaar wordt al gekeken naar een manier om een hybride NEDS te organiseren.

Digital Startup Day

Op 9 november vond de kick-off plaats met de startup day met deelname van 20 door Defensie en de NIDV geselecteerde startups. Daarbij was er een aantal break-outs georganiseerd in samenwerking met verschillende innovatiehubs van Defensie, Politie en Instituut Fysieke Veiligheid. 209 personen hebben verschillende sessies gevolgd. De Public Awareness Campaign heeft uiteindelijk geresulteerd in 3 genomineerde startups (X-systems, Dynaxion en Quinteq Energy). Hans Hillen, voorzitter NIDV, maakte winnaar Dynaxion op het NEDS main event bekend.

Veel sessies tijdens de NEDS

Op 18 en 19 vond de ‘traditionele’ NEDS plaats waarbij circa 33 breakout sessies plaatsvonden, deels vanuit de opnamestudio van het Bolidt Innovation Center te Hendrik Ido Ambacht. Veel (technische) lessen van de startup dag zijn meegenomen waardoor het evenement zeer soepel is verlopen.. Inhoudelijk sterke sessies die nadrukkelijk de aandacht hebben getrokken en tot veel interactie hebben geleid. Tijdens deze breakout sessies heeft overigens een vijftal hoogleraren een presentatie verzorgd.

Resillience van de Gouden Driehoek

De resilience talk tijdens het main stage event met 386 volgers vormde het hoogtepunt van de NEDS. Onder leiding van moderator Roderik van Grieken is door de panelleden vice admiraal Arie Jan de Waard (directeur DMO), dhr Jan Christiaan Dicke (commissaris militaire productie), dhr Harold Kokelkoren (ceo Ilias Solutions) en kolonel Diane Verweij (DOSCO) gehouden. Ook de commandanten van de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht, Politie dienstencentrum en de ceo van Thales Nederland hebben een bijdrage geleverd en zijn in interviews op locatie ingegaan op het voortzettingsvermogen van hun organisaties tijdens de covid-pandemie.

Na de woorden van de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, volgde de uitreiking van de JGM-scriptieprijs door plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, luitenantgeneraal Onno Eichelsheim. Eerste luitenant Lonneke van Bemmel van de Koninklijke Marechaussee werd met haar bachelor scriptie over “Breinvredebreuk” uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen.

Digitaal succes

In totaal hebben 998 personen deelgenomen aan de NEDS 2020 Digital die mede mogelijk is gemaakt door de aangesloten partners Thales, TNO, Ilias Solutions, de Defensie Materieel Organisatie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat Bolidt een kleine 3 weken voor het event instemde haar Innovation centre als studio in te richten, heeft veel respect afgedwongen. Het voornemen bestaat om de NEDS2021 in een hybride vorm te laten plaatsvinden in november 2021.

Kijk het  Main Stage Event terug

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws