“We zijn een team van bijna 60.000 mensen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van essentiële openbare diensten over de hele wereld op gebieden als defensie, vervoer, justitie, immigratie, gezondheidszorg en burgerzaken. Wij zijn innovators, toegewijd aan het herontwerpen en verbeteren van openbare diensten in het belang van iedereen.” Dat zegt Marcel Reith, General Manager bij Serco voor Nederland en Spanje.

Ons doel reikt verder dan alle cijfermatige doelen om de bredere waarde te beschrijven die we willen brengen aan overheden, openbare diensten en de samenleving: ‘Een vertrouwde partner van overheden zijn, uitstekende openbare diensten leveren, die resultaten transformeren en een positief verschil maken voor onze medeburgers ‘.

Sinds zijn ontstaan ​​is Serco een pionier geweest in het leveren van kritische ondersteunende diensten. De oorsprong van Serco gaat 90 jaar terug naar Radio Corporation of America Services Limited, die de groeiende Britse bioscoopindustrie bediende. RCA diversifieerde in de productie van militaire sonar- en communicatieapparatuur.

In 1987 werd het bedrijf omgedoopt tot Serco (SERvice COmpany) na een management buy-out. In de jaren negentig was Serco getuige van een periode van internationale expansie, aangedreven door de vraag van overheden over de hele wereld die concurrentie wilden invoeren om de uitvoering van openbare diensten te ondersteunen en te verbeteren.

Tegenwoordig brengen we een wereld van expertise in wat we doen, omdat we dankzij onze brede sectoroverschrijdende en internationale ervaring best practices kunnen delen, nieuwe service-innovaties kunnen delen en de prestaties van de openbare diensten die we beheren kunnen verbeteren.

Wij zijn al goed bekend met de NL DVI zoals bijvoorbeeld Damen. Zo hebben wij samengewerkt bij een ijsbreker die door Damen is gebouwd voor de Serco Group, in opdracht van de ‘Australian Antarctic Division’. Serco levert daarbij de operationele bemanning en verzorgt alle logistieke dienstverlening.

“We hebben nu gekozen voor aansluiting bij NIDV om meer structuur te brengen in onze contacten met  Defensie en Politie. Na een uitvoerige oriëntatie en een positief introductiegesprek hebben we nu dan deze stap gezet” aldus Marcel Reith. “We zien uit naar een intensieve samenwerking.”

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws