Verebus Engineering is overgenomen door Pieter van Breugel. De huidige directeur van Verebus heeft met TÜV NORD GROUP overeenstemming bereikt om per 1-1-2022 via een management buy-out alle aandelen over te nemen. Op 27 januari 2022 heeft hij hiervoor met Edwin Franken, managing director van TÜV NORD Nederland Holding B.V, de overeenkomst getekend. Deze overname is onderdeel van een nieuwe strategie, waarbij groei en verdere uitbreiding van diensten centraal staan.

Na een periode van drie jaar als directeur van Verebus Engineering is Pieter van Breugel klaar voor deze volgende stap: “Ik ben ontzettend veel dank verschuldigd aan TÜV NORD, omdat zij mij de afgelopen jaren de ruimte hebben geboden om de vernieuwde strategie voor Verebus vorm te geven. Deze verzelfstandiging van Verebus is daarom een natuurlijke overgang voor onze medewerkers, partners en voor mijzelf.”

Verebus is actief als technisch dienstverlener op het gebied van assetmanagement, bijbehorende documentatiediensten en trainingen, bij zowel het Ministerie van Defensie als andere partijen. Vooral op het gebied van Integrated Logistics Support en S1000D heeft Verebus een bijzondere positie op de markt weten te verwerven. De komende tien jaar zullen in het teken staan van het verder ontwikkelen van Verebus als een kennisintensief bedrijf, waarbij zowel opdrachtgevers als medewerkers zich goed thuis voelen.

“Verebus bestaat dit jaar 75 jaar, en dat rijke verleden heeft ons Verebus-DNA gevormd. Verebussers zijn en blijven toegewijde medewerkers, degelijk en ervaren, soms wat eigenaardig, maar altijd bescheiden. Daar kan iedereen op blijven vertrouwen.”

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws