Om u als Nederlandse lucht- of ruimtevaartindustrie en met name het midden- en kleinbedrijf een extra steuntje in de rug te geven, heeft Koninklijke NLR een aantal ondersteunings-maatregelen ontwikkeld. Dit met het doel om uw initiatieven verder op weg te helpen en daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame luchtvaart. NLR is al ruim 100 jaar een kennisorganisatie met de wil om te blijven vernieuwen en daarbij hebben wij elkaar hard nodig. Voor die samenwerking stellen wij u graag een aantal mogelijkheden voor, waaronder deze MKB-call.

MKB-call
U als MKB of start-up, in de lucht- of ruimtevaart, kan een voorstel indienen voor een samenwerkingsproject met NLR, waarbij 50% van het voorstel door NLR gefinancierd wordt, met een totale projectomvang van minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,-. Het voorstel zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Klik hier om uw voorstel in te dienen. De call is first come first serve. Zodra het beschikbare budget bereikt is zullen we de call sluiten. De voorwaarden om deel te nemen aan deze call zijn in de aangehangen folder nader toegelicht.

Engineer 4 One day consult
Het Engineer 4 One day consult is een mogelijkheid om te profiteren van de praktische en specialistische kennis binnen NLR. Specialisten worden kosteloos ter beschikking gesteld om vragen te beantwoorden, een berekening uit te voeren of om een kort innovatief onderzoek uit te voeren en u daarmee een stap verder te helpen in uw ontwikkeling. Het voorstel zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Klik hier om uw vraag in te dienen. De voorwaarden waar aan uw vraag moet voldoen zijn in de aangehangen folder nader toegelicht.

Technical Papers
NLR stelt de resultaten van een groot deel van het onderzoek aan u ter beschikking in de vorm van Technical Papers. Deze rapporten zijn samengesteld door een of meerdere wetenschappers en ingenieurs. Vaak werken zij samen met partners aan tal van programma’s en projecten. Zo helpt NLR bij het behalen van zowel Nederlandse als Europese klimaatdoelstellingen en bouwen we ook een enorme kennisbasis op. Wij bieden u deze kennisbasis aan. Bezoek onze website om een of meer Technical Papers in te zien.

We proberen u te ondersteunen waar mogelijk. Mocht u vragen hebben of meer willen weten, lees dan de aangehangen folder nog eens door of neem contact op met uw NLR contactpersoon of stuur een mail naar de MKB-Desk (mkb@nlr.nl). De folder bevat ook links naar de website zodat u heel eenvoudig kunt navigeren naar de inschrijfmodule. Mocht u het een en ander nog eens willen nakijken via een videobericht, dan kan dat hier.

Om gebruik te kunnen maken van de MKB-call hanteren wij de volgende opzet:

  • U behoort tot een Nederlands lucht- of ruimtevaart gerelateerde MKB of start-up;
  • Het project moet een lucht- of ruimtevaart gerelateerde MKB of start-up zijn, of een relatie hebben met een van onze strategische thema’s: duurzame luchtvaart, competitieve lucht- en ruimtevaart, of veilige samenleving;
  • Het project heeft een omvang van minimaal€50.000,- en maximaal €100.000,-;
  • Er wordt in het project gebruik gemaakt van NLR-faciliteiten;
  • Het project is innovatief en heeft een positieve maatschappelijke of economische impact;
  • U draagt zelf 50% financieel bij in het project, het is immers uw eigen ontwikkeling;
  • De call is first come first serve. Zodra het budget is bereikt, zullen we de call sluiten.

Neem contact op met het MKB-desk

Een NLR-team van specialisten zal uw aanvraag toetsen aan de deelname criteria.
Uw projectvoorstellen zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

Foto: NLR