Na 20 jaar is Defensie definitief gestopt met haar bijdrage aan Afghanistan. Tijdens een ceremonie in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg zijn twee missievlaggen overgedragen aan het museum waarbij is stilgestaan bij de afgelopen periode. Ook de NIDV staat stil bij de inzet van de Krijgsmacht die de afgelopen decennia onder moeilijke omstandigheden aan de veiligheid en opbouw van Afghanistan hebben bijgedragen.

Defensie zond de afgelopen 20 jaar zo’n 30.000 militairen naar Afghanistan. De laatste mannen en vrouwen komen nu terug. Daarmee eindigt een bijzonder en indrukwekkend tijdperk. De inzet in het Aziatische land was een gevolg van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, waaronder op het World Trade Center in New York. Een dag later verklaart de NAVO artikel 5 van het handvest van de organisatie van kracht: een aanval op één van de leden, is een aanval op allen.

Meerdere NAVO-bondgenoten sturen militairen naar Afghanistan, van waaruit de aanslagen werden beraamd. In de 20 jaar die volgen biedt de NAVO vooruitgang voor de Afghanen. Ook Nederlandse militairen dragen hieraan bij. Onder de meer infrastructuur verbetert, onderwijs komt van de grond, de gemiddelde levensverwachting van de bevolking stijgt, het land wordt veiliger en militairen weten de taliban grotendeels terug te dringen. De inzet kent echter ook een schaduwzijde. Militairen sneuvelen, raken zwaar gewond of lopen een Posttraumatische Stress-stoornis op. Voor menig militair heeft de uitzending in Afghanistan hoe dan ook een onuitwisbare indruk gemaakt.

Gedeeltelijk overgenomen van Defensie.nl