Vanmiddag is de nieuwe Strategie 2020-2025 van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid aan de staatssecretaris overhandigd. “Een groeiende wereldbevolking, veranderende geostrategische machtsbalans en nieuwe technologieën komen razendsnel op ons af.” Aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “De NIDV en haar deelnemers staan klaar om innovatieve en effectieve middelen en diensten te leveren die de (operationele) behoeften van de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties invullen.”

De NL-DVI: een onmisbare schakel in het Nederlandse veiligheidsbestel

De strategie is opgesteld na uitgebreide interviews met verschillende interne en externe stakeholders en  schetst het pad naar duurzame samenwerking tussen publieke overheidsorganisaties en de defensie- en veiligheidsindustrie op de internationale markt. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende ontwikkelingen besproken waarbij gezocht is kansen en uitdagingen die de NIDV het komende decennium gaat periodiseren.

Doelstellingen 2025

 Met de Defensie Industrie Strategie 2018 heeft de overheid zich reeds gecommitteerd aan het versterken van de Nederlandse defensie en Veiligheidsindustrie door middel van het verder stimuleren van nationale industrie en innovaties. Nauw verbonden hieraan gaat de NIDV zich inzetten voor het verder versterken van de Gouden Driehoek; de NIDV zal zich blijven focussen op haar rol om de inspanningen van overheid, kennisinstellingen en industrie samen te brengen. Hierin is een belangrijke rol voor de overheidspartners zoals de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Door het verder structureren en ondersteunen van onderzoeks-, ontwikkelings- en productievoorstellen kan de industrie beter voldoen aan de gevraagde producten en diensten vanuit de overheid en kunnen we ons beter positioneren voor Europese en internationale programma’s.

Maatschappelijke bijdrage

De NIDV ziet ook haar taken bij het bevorderen van de bijdragen vanuit de gehele NL-DVI aan de realisatie van de investeringen van Defensie het komende decennium. Het ondersteunen van de implementatie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de NL-DVI, onder andere op het vlak van integriteit, diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en zo de bedrijfsvoering te verbeteren en deel te nemen aan maatschappelijke opgaven.

De strategie wordt verstuurd aan alle NIDV-deelnemers en stakeholders.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws