Vanmiddag is de nieuwe Strategie 2020-2025 van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid aan de staatssecretaris overhandigd. “Een groeiende wereldbevolking, veranderende geostrategische machtsbalans en nieuwe technologieën komen razendsnel op ons af.” Aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “De NIDV en haar deelnemers staan klaar om innovatieve en effectieve middelen en diensten te leveren die de (operationele) behoeften van de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties invullen.”

De NL-DVI: een onmisbare schakel in het Nederlandse veiligheidsbestel

De strategie is opgesteld na uitgebreide interviews met verschillende interne en externe stakeholders en  schetst het pad naar duurzame samenwerking tussen publieke overheidsorganisaties en de defensie- en veiligheidsindustrie op de internationale markt. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende ontwikkelingen besproken waarbij gezocht is kansen en uitdagingen die de NIDV het komende decennium gaat periodiseren.

Doelstellingen 2025

 Met de Defensie Industrie Strategie 2018 heeft de overheid zich reeds gecommitteerd aan het versterken van de Nederlandse defensie en Veiligheidsindustrie door middel van het verder stimuleren van nationale industrie en innovaties. Nauw verbonden hieraan gaat de NIDV zich inzetten voor het verder versterken van de Gouden Driehoek; de NIDV zal zich blijven focussen op haar rol om de inspanningen van overheid, kennisinstellingen en industrie samen te brengen. Hierin is een belangrijke rol voor de overheidspartners zoals de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Door het verder structureren en ondersteunen van onderzoeks-, ontwikkelings- en productievoorstellen kan de industrie beter voldoen aan de gevraagde producten en diensten vanuit de overheid en kunnen we ons beter positioneren voor Europese en internationale programma’s.

Maatschappelijke bijdrage

De NIDV ziet ook haar taken bij het bevorderen van de bijdragen vanuit de gehele NL-DVI aan de realisatie van de investeringen van Defensie het komende decennium. Het ondersteunen van de implementatie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de NL-DVI, onder andere op het vlak van integriteit, diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en zo de bedrijfsvoering te verbeteren en deel te nemen aan maatschappelijke opgaven.

De strategie wordt verstuurd aan alle NIDV-deelnemers en stakeholders.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws