Met hun maatwerkaanpak laten de minister en staatssecretaris van Defensie zien dat zij grote waarde hechten aan de Nederlandse gouden driehoek van de krijgsmacht, kennisinstellingen en defensie- en veiligheidsbedrijven, zo valt af te leiden uit de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei. Ook de erkenning dat deze driehoek als onderdeel van het vitale proces Defensie mogelijk bij een lockdown wordt uitgezonderd, onderstreept dat. Gelukkig is een lockdown momenteel niet meer aan de orde.

De bewindslieden schrijven: “De COVID-19-uitbraak heeft impact op de materieel toeleveringsketen en de defensie- en veiligheidsindustrie. In het kader van de crisis heeft Defensie daarom begin april een brief verstuurd naar ongeveer vijfhonderd bedrijven, waarin zij worden verzocht om hun uitdagingen en knelpunten vroegtijdig kenbaar te maken, zodat daar waar mogelijk passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Defensie is inmiddels met de defensie- en veiligheidsindustrie in gesprek om te bezien waar maatwerk nodig is. Tevens heeft Defensie begin april maatregelen getroffen om ketenpartners, die relevant zijn voor het vitale proces ‘inzet Defensie’, eventueel uit te zonderen in het geval een verregaande lockdown noodzakelijk blijkt.”

De NIDV is sinds de uitbraak van de corona-crisis actief in gesprek met Defensie, Politie en andere veiligheidsorganisaties om de problemen binnen de Gouden Driehoek zo veel mogelijk te mitigeren. “Voor de gehele veiligheidsketen is de impact van COVID-19 enorm, in deze crisis heeft de samenwerking binnen de Driehoek haar waarde op verschillende manieren laten blijken” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV.

Binnen de sector bestaat tevredenheid over de generieke maatregelen van het kabinet voor het bedrijfsleven. De opstelling van het ministerie van Defensie draagt hieraan verder bij.  “We zijn er echter nog niet, de economische klappen moeten grotendeels nog komen, maar ook hierin vertrouwen wij op de goede samenwerking met het ministerie”, aldus Nulkes. Ook met de andere publieke veiligheidsorganisaties voert de NIDV gesprekken.

Staatssecretaris Barbara Visser heeft op 22 april jl. een constructief gesprek gehad met een aantal NIDV-deelnemers over hun uitdagingen en mogelijke oplossingen. Zij werkt aan de concrete actiepunten van dit overleg. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk inrichten van één loket als aanspreekpunt bij Defensie voor uitdagingen op projectniveau als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Ook zal  Defensie mogelijke ‘ongevraagde voorstellen’ (”unsolicited proposals’) door het bedrijfsleven beoordelen. De bedrijven stellen het op prijs dat wordt bezien onder welke voorwaarden personeel uit het bedrijfsleven mogelijk tijdelijk bij Defensie gedetacheerd kan worden. Volgens directeur  NIDV moet intensiveren van defensie-uitgaven onderdeel uitmaken van de exitstrategie voor de COVID19-crisis. Door anticyclische begrotingsuitgaven wordt Nederland uit de laagconjunctuur geholpen. De krijgsmacht krijgt hierdoor sneller haar spullen, waarmee het herstel sneller gaat en eerder kan worden beschikt over de noodzakelijke diepte-investeringen. Nulkes is dan ook tevreden dat Defensie de mogelijkheid wil bezien om investeringen, instandhoudingsprojecten en de betaling van facturen te versnellen. Ook een verhoging van materieel- en ICT-budgetten van de krijgsmacht en politie draagt hieraan bij.

Foto: De Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, sprekend op het 35-jarig jubileum van de NIDV op 11 maart 2020.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 13-10-2021

PIB-programma “Dutch Coalition for Defense and Security Greece”

Hellenic Aerospace Industries is een begrip in Griekenland en ver daarbuiten. Je verwacht dat het een cluster is van meerdere bedrijven, niets is minder waar, het is het grootse staatsbedrijf in Griekenland waar onderhoud wordt gepleegd aan vele vliegtuigtypes, helikopters en motoren. Zij zijn als organisatie op zoek naar samenwerkingspartners en leveranciers voor hun producten en diensten.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 13-10-2021

GKN Aerospace en TNO ontwikkelen in samenwerking met Insitu een geavanceerd radarsysteem voor het Integrator onbemande vliegende systeem (UAS). Insitu is een dochterbedrijf van Boeing.

Het Multi-mission Radar Intelligence Surveillance Reconnaissance system (M-RaISR) is het eerste op de markt dat diverse belangrijke ISR-functies zoals Zoom Synthetic Aperture Radar (ZSAR), Ground Moving Target Indication (GMTI) en Maritime capabilities combineert in een enkele payload voor een onbemand vliegend systeem. Het is gebaseerd op het Affordable MultiBEam Radar systeem van TNO (AMBER). Het Nederlandse Ministerie van Defensie heeft in 2017 drie Integrator onbemande systemen besteld bij Insitu en zou daarmee dus ook gebruik kunnen gaan maken van het door GKN Aerospace en TNO ontwikkelde radarsysteem.
NPVS|Industrie Nieuws

Nieuws: 12-10-2021

NIDV Marinebouw Cluster Jaarbijeenkomst bij CZSK te Den Helder

Nagenoeg alle 43 NMC-bedrijven waren aanwezig in Den Helder voor de NMC-jaarbijeenkomst 2021 op 12 oktober in Den Helder. Gastheer was het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) waarmee vooraf een aantrekkelijk en informatief programma was samengesteld. Er is onder meer gesproken over nationale maritieme defensieprojecten, internationale maritieme ontwikkelingen, Topsectoren, het Europees Defensie Fonds (EDF) en het Maritieme Masterplan. Hoogtepunten waren de aanbieding van het NMC-ambitiedocument aan C-ZSK VADM René Tas en de geboden fysieke netwerkmogelijkheden dankzij de voortreffelijke logistieke ondersteuning van CZSK
NMC|NIDV nieuws