Met hun maatwerkaanpak laten de minister en staatssecretaris van Defensie zien dat zij grote waarde hechten aan de Nederlandse gouden driehoek van de krijgsmacht, kennisinstellingen en defensie- en veiligheidsbedrijven, zo valt af te leiden uit de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei. Ook de erkenning dat deze driehoek als onderdeel van het vitale proces Defensie mogelijk bij een lockdown wordt uitgezonderd, onderstreept dat. Gelukkig is een lockdown momenteel niet meer aan de orde.

De bewindslieden schrijven: “De COVID-19-uitbraak heeft impact op de materieel toeleveringsketen en de defensie- en veiligheidsindustrie. In het kader van de crisis heeft Defensie daarom begin april een brief verstuurd naar ongeveer vijfhonderd bedrijven, waarin zij worden verzocht om hun uitdagingen en knelpunten vroegtijdig kenbaar te maken, zodat daar waar mogelijk passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Defensie is inmiddels met de defensie- en veiligheidsindustrie in gesprek om te bezien waar maatwerk nodig is. Tevens heeft Defensie begin april maatregelen getroffen om ketenpartners, die relevant zijn voor het vitale proces ‘inzet Defensie’, eventueel uit te zonderen in het geval een verregaande lockdown noodzakelijk blijkt.”

De NIDV is sinds de uitbraak van de corona-crisis actief in gesprek met Defensie, Politie en andere veiligheidsorganisaties om de problemen binnen de Gouden Driehoek zo veel mogelijk te mitigeren. “Voor de gehele veiligheidsketen is de impact van COVID-19 enorm, in deze crisis heeft de samenwerking binnen de Driehoek haar waarde op verschillende manieren laten blijken” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV.

Binnen de sector bestaat tevredenheid over de generieke maatregelen van het kabinet voor het bedrijfsleven. De opstelling van het ministerie van Defensie draagt hieraan verder bij.  “We zijn er echter nog niet, de economische klappen moeten grotendeels nog komen, maar ook hierin vertrouwen wij op de goede samenwerking met het ministerie”, aldus Nulkes. Ook met de andere publieke veiligheidsorganisaties voert de NIDV gesprekken.

Staatssecretaris Barbara Visser heeft op 22 april jl. een constructief gesprek gehad met een aantal NIDV-deelnemers over hun uitdagingen en mogelijke oplossingen. Zij werkt aan de concrete actiepunten van dit overleg. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk inrichten van één loket als aanspreekpunt bij Defensie voor uitdagingen op projectniveau als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Ook zal  Defensie mogelijke ‘ongevraagde voorstellen’ (”unsolicited proposals’) door het bedrijfsleven beoordelen. De bedrijven stellen het op prijs dat wordt bezien onder welke voorwaarden personeel uit het bedrijfsleven mogelijk tijdelijk bij Defensie gedetacheerd kan worden. Volgens directeur  NIDV moet intensiveren van defensie-uitgaven onderdeel uitmaken van de exitstrategie voor de COVID19-crisis. Door anticyclische begrotingsuitgaven wordt Nederland uit de laagconjunctuur geholpen. De krijgsmacht krijgt hierdoor sneller haar spullen, waarmee het herstel sneller gaat en eerder kan worden beschikt over de noodzakelijke diepte-investeringen. Nulkes is dan ook tevreden dat Defensie de mogelijkheid wil bezien om investeringen, instandhoudingsprojecten en de betaling van facturen te versnellen. Ook een verhoging van materieel- en ICT-budgetten van de krijgsmacht en politie draagt hieraan bij.

Foto: De Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, sprekend op het 35-jarig jubileum van de NIDV op 11 maart 2020.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen