Op 7 januari tekenden de NIDV en het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een intentieovereenkomst om samen te werken in het kader van Cybersecurity en Cyberweerbaarheid. Concreet betekent dit het onderzoeken van de mogelijkheid de eisen van de ABDO onder te brengen in de ICO Wizard. Het door de NIDV ontwikkelde Register van betrouwbare ICT leveranciers blijft buiten de Wizard zelfstandig bestaan. Het NIDV-register is ontwikkeld mede in het kader van de subsidieregeling van het Digital Trust Center ter verhoging van de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland.

Het NIDV register is ontwikkeld voor bedrijven die moeten voldoen aan ABDO eisen en de ICO wizard voor overheden die moeten voldoen aan BIO eisen. Beide partijen, in samenspraak met alle betrokken ministeries bij de respectievelijke projecten, hebben geconcludeerd dat beide projecten complementair aan elkaar zijn om gezamenlijk te dienen als een Rijksbreed kader aan integrale beveiligingsmaatregelen van het allerlaagste niveau (BIO BBN-1) tot het allerhoogste niveau (ABDO TBB-1).

De ondertekening vond plaats op het kantoor van de NIDV door de directeuren Ad Reuijl (CIP) en Ron Nulkes (NIDV).

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws