Op 7 januari tekenden de NIDV en het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een intentieovereenkomst om samen te werken in het kader van Cybersecurity en Cyberweerbaarheid. Concreet betekent dit het onderzoeken van de mogelijkheid de eisen van de ABDO onder te brengen in de ICO Wizard. Het door de NIDV ontwikkelde Register van betrouwbare ICT leveranciers blijft buiten de Wizard zelfstandig bestaan. Het NIDV-register is ontwikkeld mede in het kader van de subsidieregeling van het Digital Trust Center ter verhoging van de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland.

Het NIDV register is ontwikkeld voor bedrijven die moeten voldoen aan ABDO eisen en de ICO wizard voor overheden die moeten voldoen aan BIO eisen. Beide partijen, in samenspraak met alle betrokken ministeries bij de respectievelijke projecten, hebben geconcludeerd dat beide projecten complementair aan elkaar zijn om gezamenlijk te dienen als een Rijksbreed kader aan integrale beveiligingsmaatregelen van het allerlaagste niveau (BIO BBN-1) tot het allerhoogste niveau (ABDO TBB-1).

De ondertekening vond plaats op het kantoor van de NIDV door de directeuren Ad Reuijl (CIP) en Ron Nulkes (NIDV).

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws