Op 7 januari tekenden de NIDV en het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een intentieovereenkomst om samen te werken in het kader van Cybersecurity en Cyberweerbaarheid. Concreet betekent dit het onderzoeken van de mogelijkheid de eisen van de ABDO onder te brengen in de ICO Wizard. Het door de NIDV ontwikkelde Register van betrouwbare ICT leveranciers blijft buiten de Wizard zelfstandig bestaan. Het NIDV-register is ontwikkeld mede in het kader van de subsidieregeling van het Digital Trust Center ter verhoging van de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland.

Het NIDV register is ontwikkeld voor bedrijven die moeten voldoen aan ABDO eisen en de ICO wizard voor overheden die moeten voldoen aan BIO eisen. Beide partijen, in samenspraak met alle betrokken ministeries bij de respectievelijke projecten, hebben geconcludeerd dat beide projecten complementair aan elkaar zijn om gezamenlijk te dienen als een Rijksbreed kader aan integrale beveiligingsmaatregelen van het allerlaagste niveau (BIO BBN-1) tot het allerhoogste niveau (ABDO TBB-1).

De ondertekening vond plaats op het kantoor van de NIDV door de directeuren Ad Reuijl (CIP) en Ron Nulkes (NIDV).

 

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-05-2023

PIB Maleisië werpt vruchten af in Langkawi

Tot en met 27 mei vindt in Maleisië de tweejaarlijkse Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) plaats. De NIDV is daar samen met een aantal bedrijven aanwezig in een Nederlands paviljoen en wordt ondersteund door Commandant COMMIT en CMP van EZK. Deze aansprekende beurs kent vele standhouders en bezoekers vanuit de gehele wereld en biedt kansen voor de deelnemende Nederlandse industrie.
Internationaal|Algemeen

Nieuws: 23-05-2023

NIDV en Defensie trekken samen op bij MVOI-congres

Onder grote belangstelling vond op 22 mei het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)-congres plaats op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Na de opening door Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat volgde een paneldiscussie met plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots, directeur van Saab Nederland en voorzitter van NIDV-Platform Duurzaamheid Jan Terlouw, en directeur Inkoop van Commando Materieel en IT (COMMIT) Roos Wijman. Na de pauze maakte onder meer de presentatie van Tom Middendorp (de klimaatgeneraal) diepe indruk. Het geheel stond onder de bezielende leiding van moderator luitenant-kolonel Peter de Bok.
NPDMV|Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen