Gisteren vond de online voorlichtingsbijeenkomst plaats over het Europees Defensiefonds, georganiseerd door VNO/NCW, MKB-Nederland en de NIDV, met bijdragen van de ministeries van Defensie en EZK, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze bijeenkomst past in een serie waarin VNO/NCW MKB Nederland de mogelijkheden van EU-financiering onder de aandacht brengt.

Directeur NIDV Ron Nulkes belichtte de rol van NIDV en met name de inbedding in een team van overheid en industrie dat zowel in het Haagse als in Brussel het EDF heeft voorbereid. Vanuit het ministerie van Defensie gaf KTZ Bart Escher een beeld van de mogelijkheden en benadrukte dat uitgangspunt blijft de defensiebehoefte.  De specifieke aandachtspunten waren vooraf met de deelnemers gedeeld. EZK en RVO schetsten hoe praktisch kan worden meegedacht met bedrijven over deelname in projecten van het EDF. Als laatste gaf John Weyne , Vice President Photonis (NIDV-deelnemer), een presentatie waarin hij de ervaringen in de proefprogramma’s van het EDF (PADR resp EDIDP) deelde.

Op 30 juni organiseert de Europese Commissie een informatiesessie over het EDF 2021 programma en zal rond die tijd ook de officiële “call for proposals “ worden gepubliceerd, mits deze op 28 juni door het EDF Programme Committee (waarin alle EU lidstaten zijn vertegenwoordigd) wordt goedgekeurd. 

Laatste nieuws