Een vijfentwintigtal NIDV-deelnemers heeft zich inmiddels al officieel bij het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) aangesloten. Het doel van het NGP is NIDV-deelnemers zo goed mogelijk te positioneren bij opdrachtgevers voor directe contracten en toeleveranciersketen. Ook wordt bijgedragen aan de uitvoering van hun innovatieagenda’s. Daarnaast maakt het NGP zich sterk voor Industriële Participatie met een buitenlandse OEM en voor deelname in het Europees Defensie Fonds.

Werkgroep Militaire Medische Technologie

Afgelopen december is onder het platform de werkgroep Militaire Medische Technologie (MMT) opgericht en ook hiervoor hebben zich inmiddels een tiental bedrijven voor aangemeld.

Mocht u interesse hebben om u ook bij het NGP of MMT aan te sluiten, of hier eerst meer informatie over te willen, dan kunt u contact opnemen met Stefan Schaafsma.

Laatste nieuws