Het NIDV-platform Vliegende Systemen (NPVS) is al sinds jaar en dag een ontmoetingsplaats voor bedrijven die actief zijn in de luchtvaartsector. De afgelopen jaren is het interessegebied van het platform verbreed tot vier thema’s, Fixed Wing, Rotary Wing, Onbemand en Space. Om in militaire termen gesproken “doel en oefening” van het platform duidelijk te maken is een ambitiedocument geschreven. Dat document is op 28 juni jl. door NIDV-voorzitter Hans Hillen aangeboden aan luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten.

“Dat samenwerking tussen Defensie en industrie loont, is bij de aanschaf van de F-35 wel gebleken”, aldus Hillen. “Binnen het NIFARP verliep de samenwerking met Defensie uitstekend. Beide partijen hadden daar baat bij. Bij andere projecten is dat helaas nog niet altijd het geval. Maar we kunnen natuurlijk niet voor ieder project een complete NIFARP gaan optuigen. Gelukkig hoeft dat ook niet, want daar hebben we de reguliere NIDV-platforms voor zoals het NPVS.”

Het NPVS kent twee doelstellingen:

  • Het vroegtijdig tot stand brengen van samenwerking tussen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie, de kennisinstellingen en Defensie. Bij voorkeur al in de pre-commerciële consultatiefase.
  • Industriële participatie die voortvloeit uit de aanschaf van systemen in het buitenland. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het Commissariaat Militaire Productie (CMP) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De NIDV verheugt zich op een constructieve samenwerking met het Commando Luchtstrijdkrachten onder het motto: “Alleen lijkt het soms sneller te gaan, maar samen kom je verder!”

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 12-10-2022

Luchtmacht duidt Defensienota voor bedrijfsleven

Op 4 oktober hield het Commando Luchtstrijdkrachten bij Jetsupport op Schiphol bijeenkomst voor het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) en het NIDV Industrial Fighter AiRcraft Platform (NIFARP). 30 aanwezigen volgden de toelichting van impact van de Defensienota op de Luchtmacht en het Gouden Ecosysteem.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 22-07-2022

Farnborough: luchtvaart voor Defensie in volle zon

De hitte ten spijt vindt dit jaar de Farnborough International Airshow weer plaats. Reden te meer om als NIDV deelnemers hier te faciliteren. De uitdagingen in het luchtdomein voor Defensie en veiligheidsdiensten zijn veelzijdig en veeleisend. Gelukkig zijn de mogelijkheden en kansen voor oplossingen dat ook.
NPVS|Handel en export|Industrie Nieuws