De NIDV Innovation Challenge (NIC) is een unieke samenwerking tussen NIDV, overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven om Nederlandse startups verder op weg te helpen. De NIC vond op 18 mei plaats op de DMO RDM MINDbase te Rotterdam.

De probleemstellingen in de vorm van operationele innovatievraagstukken zijn dit jaar door Defensie aangereikt. Aan de hand van zgn. dealmaking gesprekken met de jury – deze keer bestaande uit de stakeholders FRONT, CZSK, EZK, RVO, TNO, SAAB en Thales – is een winnaar per innovatievraagstuk gekozen. In deze zeer inspirerende omgeving kwamen uiteindelijk Tective Robotics en H2 Circular Fuel daarbij als beste uit de bus. De algehele organisatie was in handen van het bedrijf Unknown Group uit Den Haag.

Uitgangspunt van de NIC is dat een behoeftesteller (Defensie, min J&V, Politie en/of NIPV (Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid)) een probleemstelling definieert waarvoor geselecteerde startups een oplossingsvoorstel indienen. Het betreft hier bijv. het genereren van een innovatieve oplossing of een nieuwe toepassing. In het vervolgtraject wordt samengewerkt met de startup voor het ontwikkelen van een prototype / proof of concept en zal er algehele begeleiding worden geboden aan de startups bij de realisatie van de gekozen oplossing.

De twee door Defensie aangereikte vraagstukken waren ‘Swarming drones’ en ‘Veilig gebruik van waterstof in operationele omstandigheden’. Zo kan een zwerm drones bijvoorbeeld een marineschip aanvallen maar kan het ook een uitbreiding zijn van de capabilities van een schip. Het gaat daarbij om technologische oplossingen gerelateerd aan drone hardware, zwerm software en complementaire technologieën op het gebied van transportatie en communicatie, zowel offensief als defensief. Domeinoverstijgende aspecten en krijgsmachtbrede toepassingen behoren dus ook tot de scope.

Het waterstofvraagstuk betreft voornamelijk de veiligheidsaspecten van de opslag/bunkering en transport van (vloeibare) waterstof in operationele omstandigheden. Eén van de vereisten om op een veilige manier invulling te kunnen geven aan de ‘waterstofeconomie’ is een goede infrastructuur voor grootschalige waterstofopslag/-bunkering. Daarom is het nodig dat er voor Defensie een integrale overkoepelende veiligheidsmethodiek tot stand wordt gebracht voor (vloeibare) waterstof. De scope betreft hier waterstoftechnologieën gerelateerd aan waterstofopslag, transport, lokale productie en sensoren.

Tective Robotics

De deelnemende startups voor het dronevraagstuk waren Avalor AI, Deck180, Tective Robotics en Kineti BV. De startup Tective Robotics werd uiteindelijk de winnaar. ‘Our company focuses on robotic swarm deployment systems. Tective provides automated data acquisition using a network of dronehubs. From our SkyHive dronehub, our drones are able to provide sensor data on site within 10 minutes to companies and government agencies. We could deploy multiple drones in a variety of situations’. We bouwen ook een swarm drone deployable platform, aldus een trotse Mattijs Otten. Praktische toepassing in een maritieme omgeving leidde tot wat discussie met de CZSK-behoeftesteller die het out of the box concept toch als zeer interessant beoordeelde. Mogelijke consortiumvorming op AI-gebied biedt in dit kader ook voor Thales interessante mogelijkheden, aldus Thales jurylid Wubbe Velthuis. De winnaar werd bekend gesteld door BGEN (KMAR) Jos Pieters waarna hij het betreffende NIC-certificaat overhandigde aan Mattijs Otten (Founder Tective Robotics).

H2 Circular Fuel

De deelnemende startups voor het waterstof vraagstuk waren Dens BV, Zepp Solutions BV en H2 Circular Fuel. Met name de concepten voor opslag en productie van waterstof van Dens en H2 Circular Fuel zijn veelbelovend  Dens richt zich op ‘Emission-free power supply at any location by using the liquid hydrogen carrier Hydrozine (Mierenzuur)’.
H2 Circular Fuel realiseert ‘green hydrogen production through electrolysis. With a production capacity of 20kg of hydrogen per hour from water in a portable container, Hydrogen can be used to fuel drones or vehicles’. Na lang juryberaad en met instemming van SAAB-vertegenwoordiger Michel van der Klip werd H2 Circular Fuel uiteindelijk de winnaar. Bekendstelling van de winnaar geschiedde door Jan Terlouw, directeur Saab Nederland die het NIC certificaat overhandigde aan Hans te Siepe (directeur H2 Circular Fuel).

Verdere begeleiding van de winnaars

De prijs voor de winnaars is de verdere begeleiding door een geïnteresseerde Original Equipment Manufacturer (OEM), in dit geval Thales voor de Swarming drones challenge en Saab Nederland voor de Waterstof challenge. Verder heeft kennisinstituut NLR een voucher ‘engineer for a day’ aangeboden en krijgen beide winnaars een plek op het innovatieplein op de NEDS op 17 november 2022 in Rotterdam Ahoy. Daarnaast is het Innovatiekrediet een in dit kader mogelijk relevante subsidieregeling voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Daarom zijn we verheugd dat EZK en RVO eveneens nauw betrokken zijn bij de NIC. Met deze unieke opzet wordt de ontwikkeling naar een voor Defensie bruikbaar concept of product zo goed mogelijk gerealiseerd. Daarmee kan de door startups zo gevreesde ‘valley of death’ worden voorkomen.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws